Publicerad 9 november 2021

Lagar och förordningar som styr regional utveckling

En tydlig demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet sker genom att regionerna tar över ansvaret i alla län.

Här är några av de lagar och förordningar som styr inom politikområdet samt andra exempel på styrning av regional utveckling.

På nationell nivå

Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583)

Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

På regional nivå

  • Regionalutvecklingsstrategi
  • Regionala tillväxtprogram
  • Länsplan för transportinfrastruktur
  • Regional kulturplan
  • Ytterligare tematiska program som respektive region antar

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR