Publicerad 29 april 2022

Sekretess och samverkan mellan socialtjänst och polis

På seminariet vill vi visa på olika sätt som socialtjänsten och polisen kan samarbeta på individnivå trots sekretessen.

I samverkan mellan socialtjänst och polis kommer sekretesslagstiftningen ofta upp som ett hinder, men många sekretessbrytande bestämmelser är inte kända eller används inte. På detta seminarium den 29 april visade vi på olika sätt som socialtjänsten och polisen kan samarbeta på individnivå trots sekretessen.

Seminariet lyfte Sekretesshandboken från Stockholms stad och arbetet med Våga anmäla, våga vittna från Farsta stadsdelsförvaltning. Seminariet avslutades med en diskussion.

Sekretesshandbok – samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård, Stockholm stad (PDF) Pdf, 1 MB.

I Stockholms stad har man tagit fram Sekretesshandboken. Den samlar och belyser de mest relevanta lagrum som socialtjänsten kommer i kontakt med i samverkan med polis och kriminalvård. Målsättningen med handboken är att underlätta för socialtjänsten att navigera de lagrum som man kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete med barn, unga och vuxna i ärenden som kräver samverkan med polis och kriminalvård. Medverkande är Lisa Allinger, Utredare, Stockholms stad och Kajsa Borgmalm, Stadsadvokat Stockholms stad

I Farsta stadsdelsförvaltning pågår arbetet med Våga anmäla, våga vittna som jobbar med sekretess i sin samverkansmodell för brottsutsatta ungdomar. Arbetet syftar till att erbjuda ett sammanhållet stöd till ungdomar som blivit brottsutsatta av andra ungdomar. Medverkande är Zara Gatu, barn- och ungdomsbehandlare/nätverksledare Farsta Stadsdelsförvaltning, Nazifa Islam, Fältassistent i Farsta Stadsdelsförvaltning.

Sändningen är cirka 57 minuter lång.

Medverkande

  • Lisa Allinger, Utredare, Stockholms stad och Kajsa Borgmalm, Stadsadvokat Stockholms stad
  • Zara Gatu, barn- och ungdomsbehandlare/nätverksledare Farsta Stadsdelsförvaltning, Nazifa Islam, Fältassistent i Farsta Stadsdelsförvaltning
  • Greta Berg, expert brottsförebyggande frågor, Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator: Isobel Hadley- Kamptz

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR