Publicerad 24 september 2021

Skolor inför våldsförebyggande metoder

2019–2021 ger SKR ett särskilt stöd till skolhuvudmän som vill utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar, trakasserier och våld. Genom satsningen har 46 kommuner fått medel för att komma igång med våldsförebyggande metoder.

I juni 2019 utlyste SKR utvecklingsmedel till kommunala skolhuvudmän som vill prova kunskapsbaserade våldsförebyggande metoder som riktar sig brett till alla elever. Medlen omfattade upp till 200 000 kronor per skolhuvudman. Utlysningen riktades främst till grund- och gymnasieskola, men även förskolor hade möjlighet att ansöka.

Utvecklingsarbete pågår nu i 46 kommuner. Arbetet följs upp 2021. Utlysningen är en del av SKR:s kvinnofridssatsning och finansieras av regeringen. Syftet är att stärka skolans förutsättningar att driva ett verkningsfullt förebyggande arbete mot våld och kräkningar.

SKR:s kvinnofridssatsning

Jämställdhet prioriterat

Skolhuvudmännen har kunnat välja om de vill prova metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) eller någon annan kunskapsbaserad metod. Metoder som riktar sig till alla elever och som bidrar till ökad jämställdhet har prioriterats.

Fördelar med ett brett våldsförebyggande arbete

Att driva ett förebyggande arbete som riktar sig till alla på skolan har flera fördelar. Det ger elever och skolpersonal verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, men kan också skapa ett klimat som förhindrar att våld alls utövas. Samtidigt ökar tryggheten och förutsättningarna för studiero, lärande och goda skolresultat förbättras. Arbetet kan även påverka normer och värderingar om mänskliga rättigheter och relationer som eleverna bär med sig i vuxenlivet.

Frågor och svar om utlysningen


 • Kan fler kommuner ansöka om medel?

  Nej, utlysningen avslutades 2019, och det finns inga mer medel att ansöka om.

 • Varför utlyste SKR medel?

  Utlysningen var en del av SKR:s kvinnofridssatsning som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Kvinnofridssatsningen fortsätter 2021 och följer de skolor som ingår i utlysningen. Ett av satsningens mål är att förbättra förutsättningarna för skolhuvudmännens våldsförebyggande arbete i förskola och skola på ett sätt som bidrar till ökad jämställdhet.

  SKR:s kvinnofridssatsning

 • Vilka kommuner har beviljats medel?

  Initialt (2019) beviljades skolhuvudmän i 49 kommuner medel. Tre kommuner har återlämnat medel eftersom de inte kunnat genomföra arbetet, delvis på grund av coronapandemin.

  Totalt deltar nu 46 kommuner i 16 län:

  Gävleborgs län

  • Söderhamns kommun

  Hallands län

  • Halmstads kommun

  Jämtlands län

  • Krokoms kommun
  • Ragunda kommun
  • Härjedalens kommun

  Jönköpings län

  • Habo kommun
  • Jönköpings kommun
  • Nässjö kommun

  Kalmar län

  • Borgholms kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kalmarsunds gymnasieförbund
  • Mörbylånga kommun
  • Västerviks kommun

  Kronobergs län

  • Lessebo kommun
  • Växjö kommun

  Norrbottens län

  • Jokkmokks kommun
  • Kalix kommun
  • Pajala kommun
  • Piteå kommun

  Skåne län

  • Höör kommun
  • Perstorps kommun

  Stockholms län

  • Lidingö stad
  • Norrtälje kommun
  • Nykvarns kommun
  • Sigtuna kommun
  • Stockholms stad
  • Södertälje kommun
  • Upplands Väsby kommun
  • Värmdö kommun

  Södermanlands län

  • Nyköpings kommun

  Uppsala län

  • Enköping kommun
  • Håbo kommun

  Västerbottens län

  • Lycksele kommun
  • Norsjö kommun
  • Sorsele kommun
  • Vilhelmina kommun

  Västernorrlands län

  • Ånge kommun
  • Västmanlands län

  Västmanlands län

  • Arboga kommun
  • Fagersta kommun

  Västra Götalands län

  • Göteborgs stad
  • Stenungsunds kommun
  • Öckerö kommun

  Örebro län

  • Lindesbergs kommun
  • Nora kommun
  • Örebro kommun
 • Vad får medlen användas till?

  Medlen ska användas för att införa och pröva den kunskapsbaserade metod skolhuvudmannen har valt. Skolhuvudmännen har kunnat ansöka om att införa metoden på en eller två skolor.

  Medlen är avsedda främst för att täcka kostnader för utbildning och handledning av skolpersonal i metoden. Detta kan utföras av till exempel en extern metodförvaltare eller i tillämpliga fall en annan part som har rätt att erbjuda utbildning och handledning i metoden. En del av medlen får även användas till egna personalkostnader för införandet av metoden.

 • Vad menas med en kunskapsbaserad metod?

  För att få medel måste den metod skolhuvudmannen har valt vara kunskapsbaserad, utvärderad och tydligt dokumenterad, till exempel i en manual.

  Med en kunskapsbaserad menas här en metod som bygger på forskning om risk- och skyddsfaktorer för kränkningar och våld. Med en utvärderad metod menas en metod som har utvärderats vetenskapligt av forskare vid ett lärosäte.

  Ett exempel på en metod som uppfyller dessa kriterier är programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP förvaltas av riksorganisationen Män för Jämställdhet, och är en relativt ny metod i Sverige. Den används i dagsläget vid drygt 30 grundskolor (årskurs 7-9) och gymnasieskolor.

  Mentors in Violence Prevention, Män för jämställdhet

 • Vad menas med att metoden bidrar till ökad jämställdhet?

  En metod kan ha en direkt och synlig ansats för ökad jämställdhet genom att den uttryckligen tar upp och utmanar sociala normer kring kön som upprätthåller ojämställdhet. En variant är att en metod – trots att den inte uttryckligen tar upp frågor om kön eller jämställdhet – ändå kan ge upphov till beteendeförändringar bland flickor och pojkar som bidrar till ökad jämställdhet. Det senare är alltså en mer indirekt ansats.

Informationsansvarig

 • Renée Andersson
  Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR