Publicerad 7 mars 2022

Skolmat

Bra kost som ger den energi och näring som kroppen behöver är en förutsättning för att en elev ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig och prestera i skolan.

Sverige har sedan 1997 haft lagstadgade krav på kostnadsfria skolluncher till alla elever i den obligatoriska skolan. Den 1 juli 2011 kompletterades skollagen med ett krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga.

För att skolorna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt mäta matens näringsriktighet har SKR tillsammans med bland annat Livsmedelsverket och Karolinska Institutet tagit fram det webbaserade verktyget SkolmatSverige. Verktyget hjälper skolor och kommuner att se om de följer det lagstadgade kravet om näringsriktighet. Utöver detta erbjuder det kostnadsfria verktyget ett helhetsperspektiv för att utveckla måltidskvaliteten.

SkolmatSverige, verktyg för att förbättra skolmåltidens kvalitet

Fakta

Varje dag serveras cirka en miljon skolmåltider till en årlig kostnad av mer än fem miljarder kronor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.