Publicerad 2 april 2024

Fullföljd utbildning

Nästan alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom gymnasieskolan. Men efter fem år har drygt en fjärdedel av dessa fortfarande inte tagit en examen.

Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Med det följer en förhöjd risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa. Det innebär inte bara försämrad livskvalitet för den enskilde utan även kostnader för samhället. Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott.

UP2 – ny satsning på fullföljd utbildning

I september 2023 startade SKR:s satsning UP2, ett program för kommunala skolhuvudmän. Syftet är att deltagande kommuner ska öka sin kompetens i att driva förändringsprocesser och att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning. Parallellt kommer de att konkretisera sina nya kunskaper i praktiskt utvecklingsarbete på hemmaplan, med stöd av ESF+.

Rekryteringen av kommuner till satsningen är avslutad.

Följande kommuner deltar i satsningen:

Alvesta

Borås

Ekerö

Falköping

Hedemora

Helsingborg

Katrineholm

Kinda

Kungsbacka

Kävlinge

Laxå

Lycksele

Mariestad

Mölndal

Norrköping

Storfors

Storuman

Säffle

Timrå

Töreboda

Umeå

Varberg

Västervik

Växjö

Ånge

Öckerö

Många års erfarenhet av utvecklingsarbete

SKR har sedan 2012 drivit utvecklingsarbete med fokus på fullföljd utbildning med stöd av ESF+. Totalt har 124 olika kommuner och drygt 12000 ungdomar deltagit. Arbetet har genererat mycket kunskap, både om att förhindra studieavbrott, att arbeta förebyggande och främja fullföljda studier.Tidigare utvecklingsprojekt med fokus på fullföljd utbildning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.