Publicerad 24 april 2024

Stöd för ökad samverkan mellan skola och kulturskola

Det finns stora fördelar med ett utvecklat samarbete mellan skola och kulturskola, både inom och mellan kommuner. Ta del av erfarenheter och tips i stödmaterialet ”Samverkan mellan skola och kulturskola – för barnens skull.” Och lyssna på de tre poddavsnitten i ämnet.

Stödmaterial med fakta, råd, metoder och synpunkter

”Samverkan mellan skola och kulturskola – för barnens skull” är en beställd utredning med faktaunderlag, råd, metoder och synpunkter på samverkan. Det är tänkt att användas som ett stödmaterial. Utredningen utgår ifrån några specifika frågeställningar som ingick i uppdragsunderlaget.

Stödmaterial Samverkan mellan skola och kulturskola - för barnens skull, PDF Pdf, 217 kB.

Stärk samverkan i tre steg

Stödmaterialet beskriver hur samverkan kan stärkas i tre steg.

Rekommendationen är att i första hand satsa på steg 1 och steg 2, som kan genomföras på tjänstepersonsnivå utan stora förberedelser. Steg 3 kan genomföras i ett senare skede.

Steg 1. Stöd för strukturerad dialog

För att bygga upp en bättre och mer konstruktiv dialog som leder fram till samverkan kan man gärna följa de olika stegen som föreslås nedan:

 1. Hitta vinna-vinna-faktorer.
 2. Se till att initiativen till dialog och samverkan förankras på flera nivåer.
 3. Ta fram en gemensam kommunikation kring samarbetet.
 4. Ha tålamod. En god dialog och ett bra samarbete tar tid att bygga upp.

Steg 2. Gemensamt målbildsarbete och samverkansavtal

Ta fram några få enkla mål som är lätta att uppnå:

 1. Vad vill vi uppnå, varför ska vi samverka? Kanske till exempel ”för att hjälpa barnen/eleverna att nå sina mål” .
 2. Vilka effekter vill vi att det ska få för berörda elever? Kanske till exempel ”så att barnen/eleverna får en mer stimulerande skoldag” och ”för att underlätta i deras vardag” .
 3. Vilka effekter vill vi att det ska få för respektive skolform? Kanske till exempel ”för att kulturskolan ska nå fler barn” och ”så att grundskolan lättare kan bidra till att erbjuda en bra helhet till sina elever”
 4. Hur utvärderar vi samverkan regelbundet på ett enkelt och bra sätt? Detta bör göras årligen, men enkelt. Därför ska målen vara få och lätta att uppnå.

Det är viktigt att ta fram ett enkelt samverkansavtal mellan verksamheterna när man är framme vid att påbörja samverkan.

Steg 3. Inriktning/vision för barns och ungas rätt till kultur

För att en politiskt beslutad inriktning om barns och ungas rätt till kultur ska kunna etableras och användas i en kommun behöver ett större arbete göras i kommunen. Detta förutsätter att kommunen önskar ta fram ett sådant styrdokument. Det finns enligt utredaren två vägar att gå om ett sådant dokument efterfrågas.

I det ena fallet tar man fram ett separat kulturpolitiskt styrdokument där också barns och ungas rätt till kultur formuleras. Sådana dokument är ganska vanliga i kommunerna.

Den andra vägen att gå är att väva in sådanaprinciper i mallen för kommunens årliga planeringsdokument, det dokument där kommunen årligen berättar vad som ska göras i kommunen och hur det ska finansieras.

Poddar

I poddavsnitten beskrivs ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola samt deltagande kommuner som berättar om hur de kunnat utveckla sin samverkan.
Poddar om samverkan mellan skola och kulturskola

Pilotprojektet genomfördes hösten 2022 av SKR tillsammans med Kulturskolecentrum på Kulturrådet och Kulturskolerådet. Deltagande kommuner var: Gislaved, Köping, Malmö, Tidaholm, Vingåker och Örebro.

Syftet med samverkan

Samverkan mellan skola och kulturskola har som främsta syfte att ge alla barn och unga möjligheter att uppleva och utöva kultur samt att främja deras utveckling och lärande.

Ansvarsfördelningen mellan skola och kulturskola är i grunden densamma överallt. Kulturskolan ansvarar för frivillig undervisning enligt kommunala beslut medan skolan har det yttersta ansvaret för undervisningen enligt nationella styrdokument.

Skolan och kulturskolan har därför olika roller och deras uppdrag skiljer sig åt när det gäller barns och ungas kulturutövande. Samtidigt finns det mål och syften som är gemensamma.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.