Publicerad 30 november 2023

Kultur och fritid – en podcast från SKR

SKR:s podcast om kultur och fritid belyser aktuella frågor till stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för kultur och fritidsfrågor i kommuner och regioner. 

Samverkan skola – kulturskola

I dessa avsnitt dokumenteras det pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola som SKR genomförde tillsammans Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum hösten 2022.

Samverkan mellan skola och kulturskola

Samtalen leds av Erik Peurell, SKR.

Avsnitten är inspelade i september 2023 och är 25–40 minuter långa.

Avsnitt om samverkan skola – kulturskola

Kulturpolitik

Med dessa avsnitt vill SKR erbjuda en introduktion till och reflektioner kring det kulturpolitiska uppdraget i kommuner och regioner.

Avsnitten behandlar

  • Det kulturpolitiska området, hur det ser ut och fungerar med Kajsa Ravin och David Karlsson.
  • Att vara förtroendevald med ansvar för kultur, med Alex Bergström och Catrin Hulmarker.
  • Frågeställningar som rör konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd, med Alex Bergström, Conny Brännberg och David Karlsson.

Samtalen leds av Louise Andersson, SKR.

Avsnitten är inspelade i december 2022 och är cirka 25–35 minuter långa.

Avsnitt om kulturpolitik

Pandemins effekter på kultur och fritid

SKR kultur och fritid tar upp några av de områden som chefer inom kommuner och regioner ser ett behov av att reflektera kring och öka kunskapen om med anledning av hur pandemin har påverkat kultur och fritidsområdet så här långt.

Avsnitten är ca 30–40 minuter.

Avsnitt om pandemins effekter

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.