Publicerad 20 oktober 2022

Podcast om pandemins effekter på kultur och fritid

I tre avsnitt tar SKR kultur och fritid upp några av de områden som chefer inom kommuner och regioner ser ett behov av att reflektera kring och öka kunskapen om med anledning av hur pandemin har påverkat kultur och fritidsområdet så här långt.

Avsnitten är inspelade i november 2021 och varje avsnitt är ca 30–40 minuter.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR