Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Ny utmärkelse kommer att delas ut för arbete med mänskliga rättigheter 

  Borås Stad är mitt uppe i den rättighetsmånad som syftar till att uppmärksamma alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna på lokal nivå. På den internationella dagen för mänskliga rätti

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Värderingar som präglar demokrati och hållbarhet

  Vilka värderingar präglar det svenska samhället och vad säger det om vår syn på demokrati, hållbarhet och ledarskap? SKR bjuder in till ett seminarium utifrån tre teman: Demokrati och Resiliens, Agend

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati Agenda 2030
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Arbeta rättighetsbaserat – SKR bjuder in till utbildningsnätverk

  Kommuner och regioner är viktiga aktörer på många rättighetsområden. Genom att på ett systematiskt sätt omsätta principerna om deltagande och involvering, jämlikhet och icke-diskriminering samt transp

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete
 4. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Stärk rättighetsperspektivet på Nordens största MR-forum

  Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Under temat "Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!" samlas ett brett programutbud som ger ett utmärkt tillfälle t

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete Utbildning Utveckling Jämställdhet Icke-diskriminering
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Rättighetsmånad anordnas i Borås Stad

  Alla människor är fria i lika värde och i rättigheter – så börjar den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det här vill Borås uppmärksamma med flera olika aktiviteter i kommunen under

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete
 6. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Hot och hat: det oacceptabla kommer före det olagliga

  När det demokratiska samtalet hårdnar och förtroendevalda utsätts för hot och kan det leda till självcensur. SKR och FOI har gjort en underökning av fördomar mot politiker i sociala medier. Den unders

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 7. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  MR-fokus på demokratikonferens i Gävleborg

  För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott anordnar SKR regionala konferenser där vi diskuterar hur vi tillsammans kan säkerställa en stark och uthållig demokrati. I

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 8. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR publicerar en rapportserie om representativitet i politiken

  Vilka är de förtroendevalda i landets kommuner och regioner? Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att medborgare väljer att engagera sig politiskt och tar på sig uppdrag som för

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 9. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Nordens största forum för mänskliga rättigheter

  Konferensen MR-dagarna som är ett samverkansprojekt mellan flera olika organisationer kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg den 6-7 december 2021. Nu släpps programmet till konferensen som k

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Utbildning
 10. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Att bygga processer för social hållbarhet

  FN:s hållbarhetsmål får ett allt större genomslag i svenska kommuner och regioner. Det viktiga är inte bara vad som görs för att skapa hållbar utveckling, utan hur det görs. SKR har publicerat en rapp

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Praktiskt rättighetsarbete

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen