Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Rättighetsmånad anordnas i Borås Stad

  Alla människor är fria i lika värde och i rättigheter – så börjar den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det här vill Borås uppmärksamma med flera olika aktiviteter i kommunen under

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Hot och hat: det oacceptabla kommer före det olagliga

  När det demokratiska samtalet hårdnar och förtroendevalda utsätts för hot och kan det leda till självcensur. SKR och FOI har gjort en underökning av fördomar mot politiker i sociala medier. Den unders

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  MR-fokus på demokratikonferens i Gävleborg

  För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott anordnar SKR regionala konferenser där vi diskuterar hur vi tillsammans kan säkerställa en stark och uthållig demokrati. I

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 4. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR publicerar en rapportserie om representativitet i politiken

  Vilka är de förtroendevalda i landets kommuner och regioner? Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att medborgare väljer att engagera sig politiskt och tar på sig uppdrag som för

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Nordens största forum för mänskliga rättigheter

  Konferensen MR-dagarna som är ett samverkansprojekt mellan flera olika organisationer kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg den 6-7 december 2021. Nu släpps programmet till konferensen som k

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Utbildning
 6. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Att bygga processer för social hållbarhet

  FN:s hållbarhetsmål får ett allt större genomslag i svenska kommuner och regioner. Det viktiga är inte bara vad som görs för att skapa hållbar utveckling, utan hur det görs. SKR har publicerat en rapp

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Praktiskt rättighetsarbete
 7. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Två svenska kommuner nominerade till internationell utmärkelse

  Göteborgs stad och Åre kommun är nominerade till en internationell demokratiutmärkelse för sina arbetsinsatser kring medborgardialog och satsningar för att stärka mellanvalsdemokratin. Människors rätt

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 8. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Unga romer skapar utställning med Sundsvalls museum

  Sundsvalls museum arbetar tillsammans med den romska minoriteten för att lyfta fram romers perspektiv. En fotoutställning om romers liv runt om i Europa väckte både igenkänning och diskussioner i den

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Icke-diskriminering Praktiskt rättighetsarbete
 9. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Huddinge kommuns lärdomar kring jämlika livsvillkor i pandemin

  När pandemin slog till insåg Huddinge kommun i ett tidigt skede att kommunens krisberedskap inte var jämlikhetsintegrerad och att det fick negativa effekter för Huddingeborna. Kommunen delar nu med si

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Praktiskt rättighetsarbete Jämlikhet
 10. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Kommunala partnerskap med MR-spår 

  Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) arbetar sedan länge med kommunala partnerskap för att stärka demokratin i Sverige och på andra håll i världen. Under hösten 2020 lanserades en ny sam

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen