Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Hatretorik och falska nyheter utgör ett samhällsproblem i Sverige och i världen

  Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot demokratin i många av Europas länder, och är direkt oförenliga med gemensamma värden både inom Europarådet och inom EU. Hot och hat skadar den politis

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Kvinnodagsseminarium: steg mot jämställd makt genom politiskt ledarskap

  I den representativa demokratin är det bra om de förtroendevalda speglar befolkningen i sin sammansättning, för att vi ska få in en mångfald av perspektiv och erfarenheter i beslutsfattandet. Tillsamm

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning Jämställdhet
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Förtroendevaldas möjlighet att verka är en förutsättning för demokratin

  Att personer väljer att engagera sig i partier och ta sig an politiska förtroendeuppdrag är en grundförutsättning för vår representativa demokrati. Vi måste därför alla verka för en respektfull samtal

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Politisk styrning Ledning och styrning Demokrati
 4. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Europeiska samarbeten mot hatpropaganda och hatbrott

  EU-kommissionen har fattat beslut om ett initiativ att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott. Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mo

  (0) Kommentarer Internationellt Mänskliga rättigheter Politisk styrning EU Demokrati Ledning och styrning
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Internationella kvinnodagen – om toppolitikers ledarskap och jämställd makt

  SKR uppmärksammar den internationella kvinnodagen den 8 mars i ett seminarium om toppolitikers ledarskap och jämställd makt. Samtalet kommer att handla om uppdraget att styra och leda en region eller

  (0) Kommentarer Jämställdhet Mänskliga rättigheter Politisk styrning Jämställdhet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen