Vårdbloggen

  1. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    Samverkan mellan kommun och region frigör vårdplatser

    Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat kraftigt de senaste åren och frigjort cirka 1000 vårdplatser. Avgörande är väl fungerande samverkan. Att äldre personer s

    (1) Kommentarer Vårdplatser
  2. Publicerad: Skribent: Lisbeth Löpare Johansson

    Omställningen till nära vård pågår just nu, överallt

    Omställningen till nära vård pågår i kommuner och regioner i hela landet. Hur omställningen går till skiljer sig åt beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. Men det är viktigt att våra mål

    (2) Kommentarer Nära vård Omställning Överenskommelse
  3. Publicerad: Skribent: Eva Estling

    Fem prioriteringar för att stärka kvinnors hälsa

    Alla kvinnor ska känna sig trygga före, under och efter sin graviditet. För att säkerställa det krävs insatser på många nivåer. Åtta års satsning för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården h

    (0) Kommentarer Kvinnors hälsa Graviditetsenkäten
  4. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    En hälso- och sjukvård med kraft att utvecklas

    Vi står inför en tuff period när det gäller både ekonomin och kompetensförsörjningen. Samtidigt finns en stark vilja och kraft bland chefer och medarbetare att fortsätta utveckla vården. I onsdags pre

    (3) Kommentarer Personal- och kompetensförsörjning Väntetider i vården
  5. Publicerad: Skribent: Fredrik Lennartsson

    Påverkansarbete styr inte beslut om nya läkemedel

    I Sverige har vi en tydlig värdebaserad modell för att införa nya läkemedel i vården som vi ska värna. Besluten går inte att påverka genom opinionsbildning eller annat påverkansarbete. För några vecko

    (0) Kommentarer Läkemedel Jämlik vård
  6. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Vi behöver en modernare läkemedelslagstiftning

    När EU:s läkemedelslagstiftning nu ses över behöver vi förstå konsekvenserna för den svenska hälso- och sjukvården. Lagstiftningen måste bidra till mer långsiktighet och bättre folkhälsa. Införande av

    (0) Kommentarer Läkemedel
  7. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Ge vården långsiktiga finansieringsförutsättningar

    Regeringens budget ger möjlighet att fortsätta den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården, även om de kommande åren kommer att präglas av det tuffa ekonomiska läget. Vi har en hälso- och sj

    (0) Kommentarer Nära vård Tillgänglig vård Överenskommelse
  8. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Allt fler äldre har fast vårdkontakt

    Allt fler personer över 65 år har en fast vårdkontakt och kontinuiteten för de med kroniska sjukdomar har blivit bättre. Det är avgörande att den utvecklingen kan fortsätta. Äldre personer och persone

    (0) Kommentarer Nära vård Primärvård Tillgänglig vård Omställning
  9. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    På hälsocentralen kan psykisk ohälsa fångas upp direkt

    På Byske hälsocentral får patienter i behov av kroppsliga och psykiska vårdbehov rätt stöd direkt. Lösningen handlar om samverkan mellan olika professioner runt varje patient. Den senaste tiden har my

    (0) Kommentarer Nära vård Psykisk hälsa
  10. Publicerad: Skribent: Emma Spak

    Så minskar vi väntetiderna i vården

    För att minska väntetiderna i vården behövs insatser på både kort och lång sikt. Lösningarna kräver en helhetssyn på kompetensförsörjning, arbetssätt och kvalitetsutveckling. Första halvåret i år vänt

    (1) Kommentarer Personal- och kompetensförsörjning Väntetider i vården Tillgänglig vård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen