Vårdbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Vi behöver en modernare läkemedelslagstiftning

  När EU:s läkemedelslagstiftning nu ses över behöver vi förstå konsekvenserna för den svenska hälso- och sjukvården. Lagstiftningen måste bidra till mer långsiktighet och bättre folkhälsa. Införande av

  (0) Kommentarer Läkemedel
 2. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Ge vården långsiktiga finansieringsförutsättningar

  Regeringens budget ger möjlighet att fortsätta den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården, även om de kommande åren kommer att präglas av det tuffa ekonomiska läget. Vi har en hälso- och sj

  (0) Kommentarer Nära vård Tillgänglig vård Överenskommelse
 3. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Allt fler äldre har fast vårdkontakt

  Allt fler personer över 65 år har en fast vårdkontakt och kontinuiteten för de med kroniska sjukdomar har blivit bättre. Det är avgörande att den utvecklingen kan fortsätta. Äldre personer och persone

  (0) Kommentarer Nära vård Primärvård Tillgänglig vård Omställning
 4. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  På hälsocentralen kan psykisk ohälsa fångas upp direkt

  På Byske hälsocentral får patienter i behov av kroppsliga och psykiska vårdbehov rätt stöd direkt. Lösningen handlar om samverkan mellan olika professioner runt varje patient. Den senaste tiden har my

  (0) Kommentarer Nära vård Psykisk hälsa
 5. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Så minskar vi väntetiderna i vården

  För att minska väntetiderna i vården behövs insatser på både kort och lång sikt. Lösningarna kräver en helhetssyn på kompetensförsörjning, arbetssätt och kvalitetsutveckling. Första halvåret i år vänt

  (1) Kommentarer Personal- och kompetensförsörjning Väntetider i vården Tillgänglig vård
 6. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Sex fakta om vården

  Inom vissa områden är svensk hälso- och sjukvård världsledande. Inom andra områden behöver vi bli bättre. Här är sex fakta om vården inför valen. Om några veckor är det val och vården är en av väljarn

  (0) Kommentarer Väntetider i vården Vårdplatser
 7. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Diskussionen om vårdplatser måste utgå ifrån fakta

  Frågan om vårdplatser är komplex och kräver lösningar på både kort och lång sikt. För att kunna utveckla vården behöver diskussionen bygga på fakta. Förra veckan publicerade SKR en rapport med fakta o

  (1) Kommentarer Vårdplatser
 8. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Överenskommelse stärker förlossningsvården långsiktigt

  SKR och regeringen tecknar varje år flera överenskommelser inom vårdområdet. Satsningen inom kvinnors hälsa och förlossningsvård är ett bra exempel på långsiktigt förbättringsarbete. Sverige har en vä

  (0) Kommentarer Förlossningsvård
 9. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Vi måste förhålla oss till demografins verklighet

  De ökande vårdbehoven och den ökande belastningen på vården kan inte enbart lösas genom att rekrytera fler medarbetare. Den verkligheten måste vi förhålla oss till. Den senaste veckan har arbetssituat

  (1) Kommentarer Nära vård Primärvård
 10. Publicerad: Skribent: Emma Spak

  Regionerna följde statens besked om covid-testning våren 2020

  Genom att gå igenom tidslinjen över vad som hände kring covid-testningen våren 2020 blir det tydligt att regionerna följde de besked som kom från staten. Coronakommissionen har konstaterat att det tog

  (0) Kommentarer Corona, covid-19 Testning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om bloggen

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen