Publicerad 24 januari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR