Publicerad 17 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1994:112.

Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stim har enats om ett normalavtal för musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021. Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom kommunal skola, omsorg och musik på jobbet. Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Stim kommer att kontakta alla kommuner för tecknande av avtal. Annan musikanvändning som inte omfattas av normalavtalet regleras med Stim.

SKR rekommenderar berörda kommuner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt bifogat normalavtal och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.