Publicerad 2 november 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

En primärvårdsreform – bestämmelser med ikraftträdande 2022-07-01 

Den 1 juli 2022 trädde nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen i kraft. Detta cirkulär syftar till att belysa vilka förändringar som påverkar regionernas ansvarsområde primärvård och utveckla hur dessa ändringar ska förstås. Den nya lagstiftningen innebär både nya krav och vissa förtydliganden vad gäller tidigare praxis.

Nya bestämmelser berör och påverkar på olika sätt vårdvalssystemen inom primärvård. Bland nya bestämmelser eller förändringar av befintliga bestämmelser kan bland annat noteras förändringar i patientens val genom listning, vårdgivares möjlighet ansöka om listningstak, regionens listningstjänst, vårdgaranti och fast läkarkontakt. 

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut. 

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.