Publicerad 24 januari 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen, OFR förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2022-10-01.

Överenskommelsen om ändringarna gäller under förutsättning att riksdagen beslutar om föreslagna ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS).

I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.

Informationsansvarig

  • Agnes Gradstock
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR