OBS! Evenemanget är avslutat!11 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Prioriteringar i Coronas tidevarv

SKR bjuder in till ett seminarium där nyckelpersoner i regionerna ger sitt perspektiv på hur vi kan hantera den uppskjutna vården. Hur ser arbetet ut med frågor kring prioritering i det arbetet? Vad görs på kort och lång sikt? Vilka utmaningar ser regionerna i detta arbete? Vad fungerar i praktiken?

Anmäl dig

Bakgrund

Corona-pandemin har påverkat hälso- och sjukvården på många sätt och belastningen har tidvis varit mycket hög. Vården har visat på en mycket stor förmåga och kapacitet till snabb omställning under pandemin. Patienter har påverkats då vård har fått anstå något som varit nödvändigt, logiskt och självklart. Tillgängligheten var en utmaning redan innan pandemin.

Nu är vi i ett läge där fler väntar på vård och fler har väntat längre. Medicinska prioriteringar ska styra turordningen. Det är framförallt de med lindrigare åkommor samt personer i yrkesverksam ålder som nu väntat länge, medan barn och personer i äldre åldrar inte har påverkats i samma utsträckning. Vissa patientgrupper och typer av ingrepp har fått prioriteras ner i större utsträckning, och väntetider och köer ser olika ut över landet. Operationer för knä- och höftprotes är exempel på områden där väntetiden har ökat.

Målgrupp

Målgruppen är beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdsområdet eller andra som i sin yrkesroll arbetar med planering av förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Program

09.00-09.10 Introduktion

Olle Olson, SKR

09.10-09.40 Block 1: I huvudet på tre hälso- och sjukvårdsdirektörer

Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, Pia Näsvall Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten och Johan Bratt t.f Sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

09:40- 10:10 Block 2: Det etiska perspektivet

Marit Karlsson, medicine doktor överläkare, adjungerad lektor Region Östergötland, Anders Åkvist Chefsläkare Region Halland.

10:10- 10:20 Samtal med representanter för Block 1 och Block 2

Ulrika Vestin SKR

10:20 – 10:30 Paus

10:30- 10:50 Block 3: Bättre flöde, resursdelning och samverkan i norra sjukvårdsregionen

Pia Näsvall Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten, Ulrica Bergström områdeschef Region Västerbotten, Oscar Jacobsen enhetschef Region Jämtland Härjedalen.

10:50-11:05 Block 4: Vårdlots- vad fungerar i praktiken

Karin Schildt samordnande vårdlots Region Östergötland och Reka Vass vårdutvecklare/samordnare Region Kronoberg.

11:05-11:15 Samtal med representanter för Block 3 och Block 4

Annika Brodin- Blomberg SKR

11:15-11:35 Block 5: Tankar från en hälso- och sjukvårdsexpert

Göran Stiernstedt ordförande för Karolinska Institutet och ledamot i Coronakommissionen.

11:35- 11:45 Samtal med Göran Stiernstedt och Emma Spak sektionschef SKR

Olle Olsson SKR

11:45- 12:00 Avrundning och slutord

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ulrika Vestin, SKR

Frågor om anmälan:ulrika.vestin@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.