OBS! Evenemanget är avslutat!26 januari 2023 kl. 13.00-15.00

Seminarium om Handbok för trafikstrategiskt arbete

Välkommen till seminariet om nya handboken med syfte att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafikfrågor.

Innehåll

Zoom-länk till seminariet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket samt Boverket bjuder in till ett seminarium om Handbok för trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Handboken är framtagen av Trafikverket i samverkan med SKR och Boverket.

Syftet med Handbok för trafikstrategiskt arbete är att sätta transportsystemet i sitt sammanhang och sammanlänka olika områden inom samhällsplaneringen. Genom handboken erbjuds ett stöd i utformningen av transportsystemet så att det bidrar till samhällets utveckling samt en god och hållbar livsmiljö.

Handbok för trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Målgrupp

Trafikplanerare, samhällsplanerare, planarkitekter och förtroendevalda inom såväl kommuner som regioner men även statliga myndigheter, till exempel länsstyrelserna och Trafikverket, samt organisationer som samverkar med kommunerna kring trafikfrågor.

Program

13.00–13.05 Inledning

Prem Huq, SKR och Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

13.05–13.15 Bakgrund

Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

13.15–13.25 Planering för ett hållbart samhälle

Prem Huq, SKR

13.25–13.40 Att arbeta trafikstrategiskt

Prem Huq, SKR och Camilla Burén, Boverket

13.40–13.50 Paus

13.50–14.10 Process för att ta fram en trafikstrategi

Prem Huq, SKR, Mathias Wärnhjelm, Trafikverket och Camilla Burén, Boverket

14.10–14.25 Verktyg och metoder

Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

14.25–14.55 Frågestund

Prem Huq, SKR

14.55–15.00 Avslutning

Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.