OBS! Evenemanget är avslutat!3 april 2023 kl. 10.00-11.30

AI inom socialtjänsten – vad kan det innebära?

Välkomna till ett digitalt möte för att höra mer om hur AI kan användas inom socialtjänsten.

Anmäl dig

Innehåll

SKR har startat ett AI-nätverk med kommundeltagare för att kunna dela erfarenheter och lära sig av varandra i hur AI kan nyttjas för socialtjänstens områden.

I mötet får vi höra exempel från ett par kommuner som påbörjat sin AI-resa för socialtjänstens områden. Exempel ges från den sociala barn- och ungdomsvården, äldreomsorgen samt inom ekonomiskt bistånd.

Målgrupp

Chefer, strateger, verksamhetsutvecklare inom socialtjänst och arbetsmarknadsområdet.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.