OBS! Evenemanget är avslutat!27 oktober 2022 kl. 13.00-16.00

Att arbeta i kommunal myndighet

En introduktion i myndighetsarbete på kommunal nivå erbjuds via zoom.

Anmäl dig

Innehåll

Kommuner och regioner – de viktiga hörnstenarna i vår demokrati och den svenska förvaltningsmodellen – hämtar sina grundläggande arbetsformer bland annat från regeringsformen, kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Denna introduktion i myndighetsarbete på kommunal nivå syftar till att ge koncentrerad kunskap om de rättsliga grunderna för den lokala demokratin genom korta genomgångar av central kommunal lagstiftning.

Målgrupp

Introduktionen riktar sig till dig som är relativt ny i kommunal förvaltning.

Program

Vi går igenom

  • Kommunallagens ramar för vad en kommun får göra, formella förutsättningar för de politiska beslutsprocesserna och relationerna mellan politiker och anställda.
  • Offentlighetsprincipen och hantering av handlingar i en myndighet.
  • Förvaltningslagens mer övergripande för handläggning och serviceskyldighet.

Medverkande

Samtliga på avdelningen för juridik, SKR.

  • Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist
  • Helena Linde, förbundsjurist
  • Staffan Wikell, förbundsjurist.

Praktisk information

Kursen erbjuds via Zoom och inleds med digitalfika från kl.12.30. Under denna halvtimme ber vi samtliga att "checka in" så att vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Linde, förbundsjurist

Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR