OBS! Evenemanget är avslutat!4 april 2022 till 5 april 2022 kl. 13.00-12.00

Inställt: Digital träffpunkt för kommunala förvaltningschefer inom kultur, fritid, idrott och folkbildning

Konferensen är inställd.

Innehåll

SKR har fått indikationer på att det varit svårt att avsätta tid för den digitala träffpunkten 4-5 april och därför väljer vi att ställa in dessa dagar. Delar av programmet kommer istället att erbjudas vid andra tillfällen under våren. Vi återkommer med mer information inom kort.

Målgrupp

Kommunala förvaltningschefer, eller motsvarande, med ansvar för kultur, fritid, idrott eller folkbildning.

Program 4 april

13.00–13.15 Välkomna

 • Upplägget för dagarna.
 • Frågan om höstens nätverk.
 • Presentationsrunda. Menti.

13.15–13.35 Återstart

13.35–14.30 Ukraina (inklusive 15 minuters paus)

 • Introduktion till SKR:s arbete kring Ukraina.
 • Kommuner som berättar om hur kultur- och fritidsverksamheter påverkas av kriget i Ukraina.
 • Gruppdiskussioner kring Ukraina och Återstart.

14.30–15.15 Återstart och Ukraina, fortsättning

 • Redovisning av gruppdiskussioner.
 • Vilket stöd från SKR blir viktigt för kommunerna framåt?

15.15–16.15 Samverkan (inklusive 15 minuters paus)

Förbered gärna genom att lyssna på SKR:s podd om samverkan, särskilt inledningen med Helena Linde.

Samverkan över gränser, Kultur och fritid - en podcast från SKR

 • Introduktion av SKR.
 • Erfarenhetsutbyte om samverkansprocesser med exempelvis regioner, föreningsliv, studieförbund och andra aktörer.
 • Gruppdiskussion: Vilka utvecklingsbehov ser kommunerna gällande samverkan med regioner och/eller civilsamhälle? Vad kan SKR bidra med?
 • Förslag på områden att diskutera: Regionala samordnare för kulturskola. Kommuner köper inte föreställningar av regioner. Kulturella och kreativa näringar. Samverkansmodellen. Regionala utvecklingsuppdraget. Regional aktivitet på idrottsområdet.

16.15–16.45 Samverkan, fortsättning

 • Redovisning av gruppdiskussioner.

16.45–17.00 Avslutning

 • Reflektioner från dag 1 och inför dag 2.

Program 5 april

08.30–08.45 Start dag 2, god morgon!

 • Aktuellt från SKR.

08.45–09.55 Utvecklingsfrågor kring statistik (inklusive 10 minuters paus)

Se gärna på den inspelade sändningen om Anläggningsenkäten i förväg.

Nya nyckeltal för idrott, webbsändning, SKR

 • Introduktion med Alexandra Kopf Axelman, sektionschef för data och analys på SKR samt Maria Price, kanslichef vid RKA. SKR som stark faktabärare. Vilken statistik finns generellt sett? Vilken statistik erbjuder SKR och Kolada?
 • Presentation av data från Anläggningsenkäten – Kultur.
 • Inventering och problemdefinition i grupper – vilka siffror, nyckeltal, indikatorer saknar kommunerna, vilka behövs för analyser och utvecklingsarbete?

09.55–10.15 Utvecklingsfrågor kring statistik, fortsättning

 • Redovisning av gruppdiskussioner.
 • Hur går vi vidare?

10.15–11.15 Att vilja påverka det som ska vara fritt (inklusive 15 minuters paus)

 • Introduktion med Staffan Isling, vd SKR.
 • Gruppdiskussioner:
  • Hur upplever kommunerna situationen och påståenden om kommunernas bristande armlängds avstånd kring konstnärlig frihet?
  • Hur hanteras diskussionen om förändrat föreningsstöd och stöd till folkbildning?
  • Hur kan SKR bäst hjälpa tjänstepersoner och de förtroendevalda?

11.15–11.45 Att vilja påverka det som ska vara fritt, fortsättning

 • Redovisning av gruppdiskussioner.

11.45–12.00 Avslutning

Sammanfattning. Tillägg. Frågan om höstens nätverk.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Erik Peurell, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.