19 maj 2022 kl. 09.00-10.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Förebyggande arbete som gör skillnad för trygghet och minskad kriminalitet

Hur kan kommuner och regioner tillsammans med andra samhällsaktörer, jobba resurseffektivt för att främja trygghet och minska kriminalitet hos barn och unga? Ta del av framgångsrika arbetssätt från Örebro och Malmö.

Innehåll

Ta del av framgångsrikt samverkansarbete i Örebro och Malmö. Här syns påtagliga skillnader efter en kraftfull och långsiktig mobilisering av samhället i stadsdelar med stora sociala utmaningar. Det skapas en positiv social utveckling som samtidigt skyddar barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Program

09.00 Inledning

Jesper Ekberg och Ing-Marie Wieselgren, SKR

Tillsammans minskar vi risken för att barn och unga begår brott

Anna Johansson, SKR

09.20 Exempel på resurseffektiv samverkan för trygghet och minskad kriminalitet

  • Från reaktivt till främjande och förebyggande i Malmö. Allaktivitetshus, Communities That Care (CTC) och Sluta skjut.
  • Partnerskap Örebro - förbättrad livskvalitet för medborgarna genom samverkan i fem partnerskapsområden; Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken.

Representanter från Malmö och Örebro deltar.

10.00 Gemensam reflektion om lärdomar och behov framåt

Medverkande

  • Representant från Malmö Stad
  • Representant från Partnerskap Örebro
  • Anna Johansson, förvaltningsledare, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR