OBS! Evenemanget är avslutat!26 augusti 2022 kl. 09.00-15.00

Hållbara verktyg när trycket ökar – översiktsplanekonferens 2022

Välkommen till översiktsplanekonferens 2022. Vi diskuterar aktuella frågor och lyssnar på kommunexempel.

Anmäl dig

Innehåll

Den 26 augusti är det dags för SKR:s årliga översiktsplanekonferens. Vi pratar bland annat om den stundande planeringsstrategin, om digitala översiktsplaner och aktuella frågor på det nationella planet. Vi får också ta del av en rad spännande kommunexempel, och det ges även tillfälle till diskussion med kollegor från andra delar av landet.

Välkommen!

Målgrupp

Dagen riktar sig i huvudsak till dig som arbetar med kommunal översiktlig planering eller närliggande frågor.

Program

09.00 Välkomna

Christina Thulin och Kristina Isacsson, experter planering och byggande, Sveriges Kommuner och Regioner.

09.10 Strategiska val på hemmaplan

Att ordna en verktygslåda för den översiktliga planeringen.

När den översiktliga planeringen behöver ett omtag, är det också rätt tillfälle att fundera på vilka underlag och kunskaper kommunen verkligen behöver. Vad är basen för att just vår översiktsplan ska vara nyttig och användbar?

Anita Iversen, planchef, Köpings kommun

Tillräckligt bra underlag för riktigt bra beslut

I Luleå år förändringstakten snabb, och trycket på kommunen att hålla ett högt tempo i planläggning och beslutsfattande är stort. Hur mycket underlag, och av vilken kvalitet, behövs det egentligen för att fatta välgrundade beslut?

AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef, Luleå kommun

10.10 Paus

10.20 Den viktiga dialogen

Finns det ett bra recept?

Att en tidig dialog mellan länsstyrelse och kommun har det pratats om i många år. Men hur går det i praktiken, kommer dialogerna till stånd? Vi får ta del av Länsstyrelsens syn på saken.

Elisabet Weber, nationell förvaltningsledare samhällsplanering, Länsstyrelserna

Det goda ömsesidiga utbytet

Vilka toppar och dalar ser din kommun i dialogen med staten? När blir det som allra bäst?
Diskussion i grupper med kollegor från andra kommuner

På gång

Vad är på gång – en spaning från den nationella horisonten

Vilka frågor är det som rör sig? Vilka statliga utredningar och annat är bra att hålla koll på? Vi berättar om det, och om SKR:s satsningar under året som kommer.

Christina Thulin och Kristina Isacsson, SKR

11.30 Lunchpaus

12.30 Planeringsstrategin

Dags för planeringsstrategi

Efter valet i september startar den tvåårsperiod då alla kommuner ska anta en planeringsstrategi, eller en ny översiktsplan. Men hur var det nu det skulle gå till? Boverket gör en genomgång av syfte
och regelverk.

Anna Ekman och Victoria Nordholm, planarkitekter, Boverket

Länsstyrelsernas underlag till kommunerna

Vid valet i september ska länsstyrelserna ha levererat underlag till planeringsstrategin till landets alla kommuner. Länsstyrelsen berättar om sitt arbete, och vilken typ av underlag kommunerna kan förvänta sig att få.

Linus Johnsson, GIS-samordnare Planeringskatalogens nationella redaktion, länsstyrelsen Kalmar län och Torbjörn Sahl, samordnare översiktlig planering, länsstyrelsen Västra Götaland

Så här gör vi

Samtal om hur kommuner med olika förutsättningar griper sig an planeringsstrategin.

Hanna Faming, planarkitekt, Ronneby kommun, Joel Edding, stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stad
Leila Ekman, stadsarkitekt/avdelningschef stadsbyggnad, Ystad kommun

13.40 Paus

13.50 Vad krävs för en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess?

Vad behövs för en digital översiktsplan

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket utrett vad som krävs för att översikts- och regionplaner ska fungera i en digital miljö.

John Hellman, planeringsarkitekt, Boverket

I ett digitalt översiktsplanearbete

Region Gotland befinner sig mitt i arbetet med en ny översiktsplan, som också får ett nytt digitalt format. Vilka är de viktigaste erfarenheterna och medskicken från arbetet med en digital
översiktsplan i praktiken?

Frida Brunner och Jenny Sandberg, projektledare översiktsplanering, Gotland

15.00 Avslutning

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare
  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.