OBS! Evenemanget är avslutat!2 februari 2022 kl. 09.00-11.00

Inställt: Stationsutveckling, idag och i morgon

Attraktiva stationsmiljöer är av stor betydelse för ökat hållbart resande. I detta seminarium kommer vi diskutera hur nuvarande ramverk kring stationsutveckling kan breddas och utvecklas för att bidra till attraktiva stationsmiljöer i framtiden.

Innehåll

En viktig faktor för ökat hållbart resande är attraktiva och tillgängliga stationsmiljöer. Det är viktigt att stationerna utformas så att de bidrar till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv. Det ramverk som idag styr en stor del av arbetet med stationsutformning ställer framförallt krav på teknisk utformning utifrån gällande ansvarsfördelning mellan staten och kommuner, regioner och privat aktörer. Det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att pröva hur ramverket kring stationsuveckling kan utvecklas så att ett bredare aktörsperspektiv inkluderas, något som vi på SKR välkomnar. I detta seminarium kommer vi därför att fokusera på stationsutveckling idag och i framtiden: Vad fungerar bra idag och vad behöver utvecklas?

Det finns möjlighet att via en chatt ställa frågor eller kommentera direkt. Du kan även i förväg, i samband med anmälan, skicka in frågor och kommentarer och på så vis vara med och forma diskussionerna.

Målgrupp

Tjänsteperson i kommun, region eller myndighet, förtroendevald eller konsult som har ett intresse för, eller på olika vis kommer i kontakt med, frågan om stationsutveckling i din yrkesutövning.

Program

Introduktion

Emma Ström och Sara Rhudin SKR

Ramarna för dagens stationsutformning

Berättar om de principer som styr Trafikverkets arbete.

Anna Hansson, Trafikverket

Stationsutformning idag: Vi djupdyker i ett antal exempel från regioner och kommuner runt om i landet.

Diskussion med möjlighet till frågor och svar. Vi avrundar med ett panelsamtal kring framtidens stationsutformning:

  • Vilken roll kan stationsmiljöer spela för tätortsmiljöer?
  • Vilka utvecklingsbehov finns?
  • Begreppet statligt grundutförande, på vilket sätt kan det behöva breddas?
  • Vilka möjligheter ser kommersiella aktörer att bidra med?

Moderator: Emma Ström

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emma Ström, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.