20 juni 2022 till 22 juni 2022 kl. 00.00-00.00

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

International Forum on Quality and Safety in Healthcare äger rum i Göteborg 20 - 22 juni 2022. SKR är konferensens svenska partner, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

Innehåll

Mer information om konferensen och anmälan

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Konferensen har funnits sedan 1996 och arrangeras tre gånger per år i olika världsdelar. Det är den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och den världsomspännande kunskapsorganisationen BMJ, bland annat utgivare av British Medical Journal, som står bakom konferensen. Senast konferensen ägde rum i Sverige var 2016, även då i Göteborg.

Creating tomorrow today

Temat för konferensen i Göteborg är ”Creating tomorrow today: how does quality improvement shape the 'new normal'?”, som kommer att genomsyra de sju temaspåren:

  • Quality Cost Value – kvalitet, kostnader och värde
  • Safety – tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care – person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health – hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership – utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods – förbättringsmetoder
  • Integrated Care – Nära vård

Programmet i sin helhet finns på konferensens internationella webbplats.

Co-production

En framgångsfaktor för utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg är att involvera alla berörda, inte minst patienter och närstående – det som kallas co-production, och som kommer att synas i utbudet av seminarier och posters på konferensen. Ambitionen är också att många patienter och närstående ska delta i konferensen.

Anmälan till konferensen görs via den internationella webbplatsen, men anmälningsförfarandet beskrivs närmare på konferensens svenska webbplats.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR