Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar, september

Innehåll

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader.

Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Rapport Riksorienterat arbetssätt

Handbok i riskorienterat arbetssätt

Målgrupp

Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Program

Introduktion och bakgrund till riskgruppsorienterat arbetssätt

Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner

Vad innebär ett Riskgruppsorienterat arbetssätt?

Resultat och lärdomar från Pilotprojekten i Region Norrbotten och Region Skåne

Fem steg för att stärka riskgruppsorienterat arbetssätt i er organisation

Självtest för att utvärdera ert nuvarande arbete och få stöd i en möjlig väg framåt

Översikt av konkreta metoder och verktyg

Lärdomar kring att genomföra riskgruppsorienterat arbetssätt i praktiken

Reflektioner och möjlighet till diskussion kring coronapandemins effekter på förebyggande arbete med sjukfrånvaro

Medverkande

  • Eva Thulin Skantze, SKR
  • Henrik Tunér SKR

Praktisk information

Teknik

  • Kursen genomförs Digitalt i Zoom.
  • Kursen kräver att du har tillgång till egen dator.
  • Kursen kräver att du har tillgång till en stabil internetuppkoppling.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR