OBS! Evenemanget är avslutat!14 mars 2023 kl. 09.00-16.00

Kunskapsdag för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik

En kunskapsdag för förtroendevalda i nämnder som beslutar om kollektivtrafik. Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om kollektivtrafik och dess organisering.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, erbjuder tillsammans en kunskapsdag som ger ett stöd i uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region.

Kunskapsdagen riktar sig till dig som är förtroendevald politiker i en kollektivtrafiknämnd eller
motsvarande och som vill ha mer faktisk kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka
förutsättningarna är för att erbjuda attraktiv kollektivtrafik.

Den 15 mars 2023 ordnar vi en kortare version av kunskapsdagen digitalt, se separat evenemang.

Målgrupp

Förtroendevalda i nämnder med ansvar för kollektivtrafik.

Program

09.00–10.00 Registrering och fika med smörgås

10.00–12.00

Inledning

K2, Svensk Kollektivtrafik och SKR hälsar välkomna.

Kollektivtrafikens aktörer – vilka är det?

Vi börjar dagen med en orientering i hur kollektivtrafiken är organiserad. Regionala kollektivtrafikmyndigheter, statliga myndigheter, operatörer och intresseorganisationer – aktörerna är många och har olika uppdrag.

Vilka lagar och regler styr?

Lagen om kollektivtrafik och EU:s kollektivtrafikförordning utgör grundbultarna för kollektivtrafiken. Skolskjuts, färdtjänst och sjukresor styrs av andra regleringar – samtidigt som de är nära kopplade till kollektivtrafiken. Vad gäller och vad är viktigt att tänka på och känna till?

Kollektivtrafikens spelplan

Hur ser resandet ut, och hur har utvecklingen varit? Vi går igenom övergripande hur kollektivtrafikens ekonomi ser ut. Vi ger också en orientering i hur man handlar upp kollektivtrafik, hur man kör trafik i egen regi och vad de olika alternativen innebär utifrån vad som är viktigt att tänka på som politiker.

Resenären i fokus!

Alla som reser har olika förutsättningar och behov. Vi är olika gamla, vi reser till arbete, skola och andra sysselsättningar. Vaneresenärer och sällanresenärer åker i samma system. Vad vet vi om detta och hur kan vi ta tillvara kunskaperna?

12.00–13.00 Lunchbuffé på plan 12

13.00–16.00

Kollektivtrafiken i samhällsplaneringen

Flera planeringsnivåer har betydelse för att kollektivtrafiken ska kunna få bra förutsättningar och bli attraktiv. Det handlar om den nationella infrastrukturplaneringen, länsplaner, regional planering, kommunal planering. Hur kan samverkan ske?

Linjeläggning, turtäthet, enkelhet och framkomlighet

När kollektivtrafiken planeras spelar många faktorer in för att locka fler till att resa. I detta pass tänker vi praktiskt kring olika frågor. Vad händer till exempel om en busslinje går parallellt med tågtrafik? Vilken betydelse har en hållplats – hur ska man tänka?

Möjligheter framåt för kollektivtrafiken

Pandemin har inneburit förändringar i resandet på flera sätt och vi vet ännu inte vad som är bestående. Kollektivtrafiken står också inför flera utmaningar. För att blicka framåt tittar vi närmare på finansiering och organisation och olika vägval utifrån scenarier. Vi ger också en utblick med inspiration från närliggande länders arbete kollektivtrafik och mobilitet.

Avslutning

K2, Svensk Kollektivtrafik och SKR summerar.

Medverkande

  • Johan Wadman, vd, Svensk Kollektivtrafik
  • John Hultén, föreståndare, K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
  • Christoffer Westerberg von Bothmer, expert transportinfrastruktur, SKR
  • Sara Rhudin, expert kollektivtrafik, SKR
  • Helena Svensson, utbildningsansvarig, K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
  • Joel Hansson, konsult/forskare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.