20 september 2022 kl. 09.00-16.00

Ledarskapsprogram Nära vård för högsta tjänsteledning i kommuner och regioner

Under hösten arrangerar SKR tre halvdagsseminarier med fokus på omställningen till Nära vård för högsta tjänstledningen i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagen behov är stort. En central del av denna utveckling är omställningen till Nära vård. Den är nödvändig för att klara välfärdens utmaningar och utmanar våra nuvarande sätt att styra och leda.

Innehåll

SKR erbjuder nu region- och kommunledningar en nationell arena för dialoger och gemensamt lärande över huvudmannaskapsgränserna. Programmet erbjuder också kunskapspåfyllnad från några av landets bästa föreläsare inom områden som systemledning och systemeffektivitet, hur vi säkrar vinster i omställningen och hur vi blir ännu bättre på att leda i komplexitet.

Gemensamt utforskar vi möjliga vägar framåt och navigerar i högsta tjänsteledningens roll i omställningen.

Deltagande

För att delta i programmet bör hela din ledningsgrupp delta, och ni behöver ha representation från både region och kommun från ert län för att kunna arbeta med ert gemensamma uppdrag som omställningen till Nära vård innebär och tillsammans utveckla er systemledning.

Fem län har deltagit under våren 2022 och till hösten öppnar vi nu för ytterligare fem län. Principen först till kvarn gäller.

Målgrupp

Högsta tjänsteledning i kommuner och regioner (funktioner som finns i kommunens respektive regionens högsta ledningsgrupp) till exempel:

  • kommundirektör
  • regiondirektör
  • ekonomichef
  • HR-chef
  • kvalitets- /utvecklingschef
  • kommunikationsdirektör
  • hälso- och sjukvårdsdirektör
  • förvaltningschef för socialtjänst, vård och omsorg och skola.

Kursdatum

Seminarium 1: Att formera sin systemledning

20 september 14.00-17.00

Seminarium 2: Att komma i görande

19 oktober 14.00 - 17.00

Seminarium 3: Att leda systemet tillsammans och bli uthålliga

16 november 13.00 - 17.00

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anneli Jäderland, handläggare SKR
Marie Blom Niklasson, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR