OBS! Evenemanget är avslutat!20 oktober 2022 kl. 09.30-15.30

Medborgardialog i komplexa frågor - Masterclass Medborgardialog, tillfälle 1

Under hösten och vintern 2022/2023 genomför SKR en ny serie Masterclass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Detta är det första tillfället i serien och du kommer att få ta del av och göra övningar kopplade till case hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor.

Innehåll, förberedelse

Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder också ett rabatterat paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena. Alla val går att göra i anmälan ovan.

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område.

Gå gärna igenom SKR:s e-utbildning före utbildningstillfället för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Den utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Program tillfälle 1: Medborgardialog i komplexa frågor

Hur kan vi hantera frågor som är komplexa, präglas av konflikt och mycket känslor? Sedan 2010 har SKR utvecklat erfarenheter och ett arbetssätt för att kunna arbeta med komplexa frågor, ett flertal kommuner har testat arbetssätt och arbetat med sitt förhållningssätt.

09.30 Introduktion

 • Vad är en komplex fråga?
 • Metodik och förhållningsätt Förberedelse
 • Perspektivinsamling i 360 grader
 • Strategiskt val – vem behöver prata med vem?
 • Konkretion och genomförbara förslag

12.00–13.00 Lunch

13.00 Exempel och övningar

 • Exempel från kommun
 • Övningar med case

15.00 Avslut

Medverkande

 • Från SKR medverkar Anders Nordh och Nils Munthe,
 • Martin Sande, Dialogues
 • Medverkande från en kommun

Fler masterclasses

24 november - Medborgarbudget

14 december - Involvera unga

11 januari 2023 - Medborgarberedning (Citizen Assembly)

Informationsansvarig

 • Nils Munthe
  Handläggare
 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR