12 oktober 2022 kl. 09.30-16.30

Momskurs (Stockholm)

Momskurs för dig i kommun eller region. Genomgång av mervärdesskatt och momsersättning.

Anmäl dig

Innehåll

Genomgång av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) med särskilt fokus på och fördjupning inom de områden som är störst betydelse för kommuner och regioner.

Bland frågorna som tas upp:

  • Vad ska beskattas? Vilka transaktioner är momspliktiga – vilka är momsfria?
  • Bidrag, social omsorg, vård, kultur, utbildning och avgifter för myndighetsutövning m.m. - vad gäller?
  • På vad ska momsen beräknas och vilka skattesatser?
  • Avdragsrätt för ingående moms
  • Lokal/fastighetsupplåtelser
  • ”EU-moms” – internationell handel med varor och tjänster

Mervärdesskattedirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EG). Vad innebär Sveriges medlemskap i EU i momssammanhang?

Genomgång av reglerna i lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och regioner (2005:807).

  • När och för vad har kommuner och regioner rätt till momsersättning?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i kommuner och regioner som kommer i kontakt med frågor om mervärdesskatt och som behöver en genomgång momsreglerna.

Medverkande

  • Skatteexpert Jeanetett Fored, SKR

Fler talare kan bli aktuella.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jeanette Fored, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR