5 september 2022 kl. 09.30-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Morgondagens lärmiljöer

Välkommen till ett webbinarium som handlar om att utforma utbildningslokaler som stödjer verksamhetens behov. Vi möter forskare från Högskolan i Gävle som följer flera byggnadsprojekt i landet.

Program

När samhället förändras behöver även utbildningsverksamheterna förändras. Hur kan processen se ut för att stödja skolans organisation, arbetssätt och verksamhetens behov i skolbyggnadsprojekt?

Forskningsstudie om lärmiljöer

På Högskolan i Gävle bedrivs forskning om den fysiska skolmiljön som syftar till att bidra till goda villkor för undervisning, lärande och social hållbarhet.

Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som bidrar till underlag för ​skolor och förskolor som ska anpassas till morgondagens undervisning och lärande. Ett särskilt intresse riktas mot innovativa lärmiljöer och lyckade förändringsprocesser.

Hur har processen att utforma de fysiska lärmiljöerna relaterat till den pedagogiska visionen? Vilka faktorer har påverkat utformningen av nybyggda lärmiljöer? Bland annat dessa frågor har studerats i en forskningsstudie av två nybyggda skolor, i ett projekt finansierat av FoU-fonden för kommuners fastighetsfrågor. Projektet är nu färdigställt och resultaten presenteras.

Anneli Frelin, professor i didaktik och Jan Grannäs, docent i didaktik, Högskolan i Gävle.

Att bygga skola med verksamhetens behov i fokus

Många kommuner bygger om eller bygger nya skolor. Hur utformar vi utbildningslokaler som stödjer verksamhetens behov? Vad krävs för att få en väl fungerande arbetsprocess i kommunen när en skola ska byggas? Kungsbacka delar med sig av erfarenheter och lärdomar.

Maria Andersson, förvaltningschef förskola och skola, Kungsbacka kommun.

Förskolors och skolors fysiska miljö - ny vägledning från Boverket

Boverket informerar om en ny vägledning om förskolors och skolors fysiska miljö. Vägledningen riktar sig till såväl offentliga som enskilda aktörer som arbetar med planering, byggande och förvaltning av skolor och förskolor.

Maria Eggertsen Teder, arkitekt, Boverket.

Ingen anmälan krävs.

Målgrupp

Skolchefer, förtroendevalda, tjänstepersoner inom utbildning och fastighet och rektorer.

Medverkande

  • Anneli Frelin, professor i didaktik och Jan Grannäs, docent i didaktik. Högskolan i Gävle.
  • Maria Andersson, förvaltningschef förskola och skola, Kungsbacka kommun.
  • Maria Eggertsen Teder, arkitekt, Boverket.

Moderator: Christin Appel, utredare, SKR

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR