OBS! Evenemanget är avslutat!3 juni 2022 kl. 07.30-08.30

Nära vårds forskningsfrukost juni

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om forskning om implementering av personcentrerad vård.

Anmäl dig

Innehåll

I Nära vård utgår styrning, ledning och dagligt arbete från personcentrerade förhållningssätt, det vill säga utifrån personers förmågor, behov och förutsättningar. Vi har därför bjudit in tre forskare från Högskolan Dalarna för att lära oss av forskningsprojektet IMPROVE – Implementering av personcentrerad vård: Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi.

  • Vilka strategier användes för att stödja införandet av personcentrerad vård i Region Dalarna?
  • Hur beskrev personalen personcentrerad vård och hur konkretiserades personcentrerad vård i olika verksamheter i hälso- och sjukvården?
  • Hur förstod och beskrev chefer på olika ledningsnivåer personcentrerad vård?
  • Hur kan patienternas uppfattning om personcentrerad vård mätas?
  • Vilka strategier kan vara effektiva för att stödja införandet av komplexa interventioner, som till exempel personcentrerad vård, i hälso- och sjukvården?

Inledningsvis av forskningsfrukosten kommer Nära vård SKR presentera den nya handboken i införande av patientkontrakt samt uppmärksamma "Vad är viktigt för dig?-dagen" som äger rum den 9 juni.

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Lars Wallin, professor omvårdnad, Högskolan Dalarna
  • Helena Friberg, doktorand vårdvetenskap, Högskolan Dalarna
  • Malin Tistad, docent vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.