2 september 2022 kl. 07.30-08.30

Nära vårds forskningsfrukost september

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om forskning om jämlik vård för kvinnor i hemlöshet.

Anmäl dig

Innehåll

Nära vård utgår från ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. I Sverige har befolkningen överlag god hälsa och god tillgång till sjukvård. Trots detta ökar ojämlikheten och klyftorna kring tillgång till vård och upplevd vårdkvalitet.

Kvinnor i hemlöshet drabbas av extrema ohälsoklyftor och har en ökad risk att avlida av botbara sjukdomar. Forskningsprojektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet utgår ifrån antagandet att ojämlikhet och ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet samt inflytande. Därför sker arbetet i nära samarbete med en grupp forskningsassistenter som identifierar sig som kvinnor och har erfarenhet av hemlöshet.

  • Hur kan vi förhindra stigma och diskriminering av kvinnor i hemlöshet inom hälso- och sjukvård?
  • Hur kan vi öka tillgången till hälso- och sjukvård för kvinnor i hemlöshet?
  • Hur kan vi öka kunskapen om genusspecifika skillnader?

Mer om forskningsprojektet

Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet, Marie Cedershiöld högskola

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Elisabet Mattsson, professor vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR