OBS! Evenemanget är avslutat!14 februari 2023 kl. 10.00-12.00

Så kan din kommun använda GIS-verktyget Belysningsplaner

Under seminariet presenteras GIS-verktyget Belysningsplaner och hur det kan användas i verksamheten för kommuner som äger och förvaltar belysning längs statlig väg.

Anmäl dig

Innehåll

Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som äger belysningen, men i de flesta fall är det kommunerna som svarar för belysning längs statliga vägar. SKR vill se att staten tar ett större ansvar för belysningsanläggningar längs statlig väg och driver frågan om ett övertagande.

SKR och Trafikverket genomfört en pilotstudie med ett urval av kommuner, för att ta fram en gemensam metodik för hur kommunal belysning längs statlig väg ska hanteras. Kriterier definierades dels för att bedöma belysningsanläggningars tekniska livslängd dels för var det bör finnas belysning enligt VGU.

Trafikverket lanserar nu ett GIS-verktyg som bland annat visar vilka sträckor som uppfyller kriterierna för var det ska finnas belysning. Verktyget kan även ge stöd i beslut om till exempel uttjänt belysning bör ersättas eller inte. Vidare innehåller verktyget även annan nyttig information, till exempel belysningsklass, som är till stöd vid planering och reinvestering.

Långsiktigt arbete med belysning - Bransch, Trafikverket

Målgrupp

Belysningsansvariga i kommuner som äger och förvaltar belysning längs statlig väg.

Medverkande

  • Joakim Frank, Trafikverket
  • Kenny Dolleris, Trafikverket
  • Selda Taner, moderator, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.