Artikeln publicerades 30 mars 2021

Samverkansregler – trygg samverkan med life science-branschen

Samverkansreglerna berör hela hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. De beskriver hur medarbetare och chefer kan samverka och interagera på ett förtroendefullt sätt.

Utbildningen syftar till att chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården ska känna sig trygga med att samverka med företag i sektorn och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården inte riskerar att skadas.

Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras enskilt eller i grupp. På utbildningens sida finns även material för handledare och kommunikationsmaterial.

Utbildningens upplägg

Kursen är indelad i fyra avsnitt.

  • Introduktion
  • Basutbildning 1- grundläggande kunskap om samverkansreglernas bärande principer.
  • Basutbildning 2 - grundläggande kunskap om samverkansreglernas övergripande regler
  • Fördjupningsavsnitt - kunskap om specifika samverkanssituationer (speciellt för sakkunniga med informationsansvar)

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp, på dator eller mobil/läsplatta. Inget kursintyg utfärdas.

Starta utbildningen

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att få tillräcklig förståelse och information om samverkansreglerna och dess intentioner utifrån egna behov och att veta var det finns mer information och stöd att få.

Utbildningen riktar sig till:

  • medarbetare och chefer i hälso-och sjukvården som har kontakt eller samarbete med företag i sektorn.
  • sakkunniga med informationsansvar; till exempel verksamhetschefer eller personer som hanterar företagskontakter eller utbildningsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.