OBS! Evenemanget är avslutat!15 mars 2023 kl. 09.00-12.00

Seminarium för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik

Syftet med seminariet är att ge kunskap om kollektivtrafik och dess organisering samt att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, erbjuder tillsammans ett seminarium som ger kunskap om kollektivtrafik och dess organisering samt att ge stöd i det politiska uppdraget att styra och leda kollektivtrafikens utveckling.

Seminariet riktar sig till dig som är förtroendevald politiker i en kollektivtrafiknämnd eller motsvarande och som vill ha mer faktisk kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för att erbjuda attraktiv kollektivtrafik

Seminariet är en kortversion av den kunskapsdag som genomförs i Stockholm den 14 mars 2023.

Den 14:e mars 2023 ordnar vi en kunskapsdag för politiker i nämnder som beslutar om kollektivtrafik, se separat evenemang.

Målgrupp

Förtroendevalda i nämnder med ansvar för kollektivtrafik.

Program

9.00–12.00

Inledning

K2, Svensk Kollektivtrafik och SKR hälsar välkomna.

Kollektivtrafikens aktörer – vilka är det?

Vi börjar med en orientering i hur kollektivtrafiken är organiserad. Regionala kollektivtrafikmyndigheter, statliga myndigheter, operatörer och intresseorganisationer – aktörerna är många och har olika uppdrag.

Kollektivtrafikens spelplan

Hur ser resandet ut, och hur har utvecklingen varit? Vi går igenom övergripande hur kollektivtrafikens ekonomi ser ut. Vi ger också en orientering i hur man handlar upp kollektivtrafik, hur man kör trafik i egen regi och vad de olika alternativen innebär utifrån vad som är viktigt att tänka på som politiker.

Vilka lagar och regler styr?

Lagen om kollektivtrafik och EU:s kollektivtrafikförordning utgör grundbultarna för kollektivtrafiken. Skolskjuts, färdtjänst och sjukresor styrs av andra regleringar – samtidigt som de är nära kopplade till kollektivtrafiken. Vad gäller och vad är viktigt att tänka på och känna till?

Resenären i fokus!

Alla som reser har olika förutsättningar och behov. Vi är olika gamla, vi reser till arbete, skola och andra sysselsättningar. Vaneresenärer och sällanresenärer åker i samma system. Vad vet vi om detta och hur kan vi ta tillvara kunskaperna?

Linjeläggning, turtäthet, enkelhet och framkomlighet

När kollektivtrafiken planeras spelar många faktorer in för att locka fler till att resa. I detta pass tänker vi praktiskt kring olika frågor. Vad händer till exempel om en busslinje går parallellt med tågtrafik? Vilken betydelse har en hållplats – hur ska man tänka?

Avslutning

K2, Svensk Kollektivtrafik och SKR summerar.

Medverkande

  • Johan Wadman, vd, Svensk Kollektivtrafik
  • Helena Svensson, utbildningsansvarig, K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
  • John Hultén, föreståndare, K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
  • Sara Rhudin, expert kollektivtrafik, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.