Publicerad 9 april 2019

Connecting people i Sunne kommun

Genom projektet Connecting people har Sunne kommun satsat på tidiga insatser för att ta tillvara på asylsökandes kompetenser. Projektet har lett fram till en ny integrationsmodell.

Exemplet i korthet

I Sunne har kommunen drivit projektet Connecting people. Målet är att på ett tidigt stadie förbereda asylsökande för att komma ut på arbetsmarknaden och på så vis korta etableringstiden. Genom projektet har de tagit fram en modell som nu ska integreras i befintlig verksamhet.

Bakgrund

Sunne har ett uttalat mål om att bli bäst i Sverige på flyktingmottagande och integration, berättar Kristina Lundberg, projektledare och näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

– Vi visste att vi hade ett ökat antal arbetstillfällen och minskad befolkning och då behöver vi fler människor som flyttar hit helt enkelt.

Genomförande

Sunne kommun har under 2 år (2016- 2018) drivit projektet Connecting people. Projektet riktar sig till asylsökande och syftar till att ta tillvara på nyanländas kompetenser. Målet har varit att på ett tidigt stadie förbereda personerna att komma ut i arbete eller starta eget företag när de får uppehållstillstånd. Det görs bland annat genom kompetenskartläggning, verktyg för att lära sig svenska, mötesplatser och starta eget kurser.

Eftersom dessa insatser ska leda till kortare tid i etableringsfasen har projektet samverkat med projektet Värmlandsmodellen som riktar sig till personer i etableringen.

I projektet Värmlandsmodellen samverkar Sunne med fem kommuner i regionen i. Eftersom många av jobben i Sunne inte kräver högre utbildning sker utbildningen i huvudsak på arbetsplatsen. Som en del av värmlandsmodellen har de exempelvis tittat på validering av kompetenser och OCN-metoden.

– Det innebär att man under en praktik- eller jobbperiod får gå bredvid en handledare och utföra uppgifter och sedan testas man av på kunskaperna genom olika moduler och en utbildad handledare sätter en OK stämpel att man kan det som behövs för yrket, berättar Anna-Karin Sandell, projektledare Värmlandsmodellen, i filmen.

Det här ledde arbetet fram till

Projektet Connecting people slutade i december 2018. Eftersom kommunen har färre asylsökande idag ser de inte ett behov att förlänga projektet. Däremot tar de med sig och lärdomarna från projektet och integrerar den framtagna modellen i befintlig verksamhet.

– Integration sker inte bara från ett håll utan betyder att vi lär oss av varandra, säger Kristina Lundberg. Projektet har gett oss möjlighet att lära oss och vi har varit lyhörda för förändringar. Under projektets gång har vi bland annat lärt oss att det behövdes mer samhällsinformation, fortsätter Kristina Lundberg.

Det är flera faktorer som lyfts som framgångar i projektet Connecting people. Att projektet har legat under näringslivsenheten lyfts som en framgångsfaktor eftersom det underlättat kontakten och samverkan med det lokala näringslivet. Inom projektet har de haft 2 anställda, en person som själv varit asylsökande nyligen och en person med god lokal kännedom. Detta har varit givande för att lära känna och nå ut till målgruppen samt de lokala företagen. Projektet har också haft lokal förankring bland politiker och näringsliv samt samverkat med andra projekt.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
Sunne kommun
Kristina.Lundberg@sunne.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel