Publicerad 14 maj 2020

Från plan till verklighet – så skapade Helsingborgs stad engagemang för inkluderingsarbetet

Helsingborg stads "Plan för lika möjligheter" visar vägen i arbetet för en öppen och inkluderande stad, fri från diskriminering. Staden tog fram ett övningsmaterialet för att lyfta diskriminerings- och inkluderingsarbetet i stadens verksamheter. Materialet ska också underlätta för att väva in stadens ambition i verksamhetsplaner och i mötet med invånarna.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Helsingborgs har tagit fram en plan för ett öppet och inkluderande Helsingborg kallad Plan för Lika möjligheter. Arbetet ska vara intersektionellt, det vill säga omfatta samtliga diskrimineringsgrunderna, normer och maktordningar. Planen sträcker sig mellan åren 2017-2020. Men att översätta en plan riktad till hela Helsingborg till verksamheternas specifika vardag kan vara komplicerat. Hur kan planen integreras i verksamheterna så att den gör verklig skillnad för invånarna?

– Vi insåg då att vi behövde ta fram ett övningsmaterial så att alla kunde närma sig frågorna och utveckla insatser. Det var viktigt att de kände att planen kunde tas med i arbetet med verksamhetsplanerna, säger Mia Norberg Nguyen, samhällsstrateg inom social hållbarhet på Helsingborgs stad.

Förhoppningen var att övningsmaterialet skulle inspirera verksamheterna att jobba målinriktad mot diskriminering, men också att det skulle bli ett konkret stöd till dialog och utveckling av arbetssätt mot stadens invånare.

Genomförande

För att ta fram övningsmaterialet inkluderades många olika kompetenser i arbetet, men finansierades och drevs av samma projekt som tidigare tagit fram planen. Lärdomar från arbetet med att ta fram den ursprungliga planen kunde därför enkelt vävas in i arbetet. Bland annat fanns insikten att konkreta och känslomässiga berättelser som berör medarbetarna bör finnas med.

– Om det bara blir ett dokument med diskussionsfrågor blir det inte lika starkt som att faktiskt ta del av berättelser om individers situation. Det gör det mer verkligt, säger Mia Norberg Nguyen.

Därför togs ett antal berättelser fram där man via ljudklipp hör personer berätta om sin utsatthet. Berättelserna är fiktiva men bygger på erfarenheter som samlades in från invånare och medarbetare.

När materialet var framtaget utvärderades och testades det mot referensgrupper runt om i verksamheten. Och fortsatt löpande anpassning och revidering är viktigt för att göra materialet så användbart som möjligt, menar Mia Norberg Nguyen.

Det här har arbetet lett fram till

Tack vare övningsmaterialets kunde diskussioner kring diskriminering och inkludering ske inom stadens verksamheter och bolag – diskussioner som kanske skulle vara svåra att få till utan ett bra stöd, menar Mia Norberg Nguyen:

– Det är känsliga frågor och ämnen som inte alltid är lätta att prata om, men det här stödet har verkligen varit välkommet. Jag har varit runt på alla förvaltningar och bolag för att prata om vår Plan för lika möjligheter och väldigt många har då sagt att övningarna var ett bra stöd för att ta fram konkreta insatser.

Framgången tror Mia Norberg Nguyen bland annat ligger i formatet på övningarna. Att ljudklipp används istället för ett klassiskt inläsningsmaterial gör att det blir mer verklighetstroget och en bra grund för diskussion. En annan viktig aspekt var att materialet gjordes skalbart. Verksamheterna kan välja att fokusera på att hitta en enskild åtgärd eller göra hela övningen, allt efter egen ambition och behov.

Arbetet med att ta fram materialet tog ungefär ett år – något som också var bra, tror Mia Norberg Nguyen.

– Sen gäller det att ha tillit till processen. Ibland blir man så orolig för att saker tar lång tid, men det kan också vara bra. Då har man tid att testa och revidera så att det blir riktigt bra.

De viktigaste slutsatserna

En central punkt i övningsmaterialet var att utgå ifrån självgranskning. Att medarbetarna tillsammans får analysera och se sin egen verksamhet, istället för utbildas eller bli tillsagda hur man kan eller bör agera. På det sättet omfamnar även övningsmaterialet det som planen är till för att skapa: en öppen och välkomnande stad för alla.

Om ni vill ta fram stöd och inspiration för att underlätta verksamheternas diskriminerings- och inkluderingsarbete har Mia Norberg Nguyen tre tips:

  1. Ha många kompetenser i arbetsgruppen för att få in alla relevanta perspektiv från verksamheten.
  2. Var noga med att genomföra tester i olika verksamheter innan lansering av stödmaterial.
  3. Viktigt att stimulera ett samtal och en självrannsakan för att därefter kunna utveckla själva verksamheten.

Fördjupning

Helsingborgs stad har en egen hemsida för sin Plan för lika möjligheter.Där finns även hela övningsmaterialet att ladda ner och ta del av.

Plan för lika möjlighetee, Helsingborgs stad

Kontaktpersoner

Mia Norberg Nguyen
Samhällsstrateg
Helsingborg stad
mia.norbergnguyen@helsingborg.se

Elin Turesson
Samhällsstrateg
Helsingborg stadelin.turesson@helsingborg.se

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Demokrati, Ekonomiskt bistånd, Integration, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel