Publicerad 22 augusti 2019

Godsmagasinet - en mötesplats i Ljungby kommun

På mötesplatsen Godsmagasinet erbjuds ett flertal olika aktiviteter och verksamheten riktar sig till personer som är lediga på dagarna. Här möts unga och gamla, nyaanlända och etablerade svenskar.

Exemplet i korthet

Kultur- och fritidsförvaltningen i Ljungby kommun har skapat ”mötesplats Godsmagasinet”. Tanken är att mötesplatsen ska möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrunder i alla åldrar. Mötesplatsen har blivit populär bland daglediga som vill träffa andra människor, delta i aktiviteter eller behöver enklare stöd.

Bakgrund

Efter 2015 då allt fler asylsökande och nyanlända bosatte sig i kommunen startade flera projekt och aktiviteter för målgruppen. Flera nyanlända personer i kommunen efterfrågade sammanhang för att träffa etablerade svenskar. Kommunen identifierade ett behov av en mötesplats där det finns möjlighet att skapa sociala kontakter och vänskapsrelationer för en bredare målgrupp.

Genomförande

Mötesplatsen startade upp som ett projekt under våren 2017 och finansierades till en början av tillfälliga statsbidrag. Verksamheten drivs av kultur och fritidsförvaltningen och är öppen dagtid måndag till torsdag.

På mötesplatsen anordnas till exempel föreläsningar, workshops, samtalsgrupper och studiecirklar. Besökarna kan också få hjälp med att kontakta kundtjänster, förstå räkningar eller brev. Aktiviteterna är frivilliga och anordnas av olika aktörer så som studieförbund, föreningar, företag och enskilda individer. Kommunen samarbetar också i olika projekt som kan ha sina aktiviteter på mötesplatsen.

– Flera aktiviteter anordnas av personer som besöker mötesplatsen och vi ser hur personerna växer. Det kan börja med att de kommer regelbundet, till att sedan bli vana vid sociala sammanhang och ta ansvar för att anordna en aktivitet. Det bidrar till ett steg närmre arbetsmarknaden, berättar Annelie Ingmar, integrationssamordnare Ljungby kommun.

Verksamheten riktar sig till alla som av olika anledningar är daglediga. Många av besökarna är asylsökande, nyanlända, arbetssökande eller pensionärer. Information om mötesplatsen förmedlas i olika kanaler genom personal inom andra verksamheter som möter potentiella besökare i deras tjänster.

Det här har arbetet lett fram till

Antalet besökare till mötesplatsen har ökat sedan verksamheten startade för två år sedan. Idag är det ett 100-tal personer som deltar i olika aktiviteter varje vecka.

– Det som uppskattas är den sociala och vänskapliga delen. De flesta är återkommande och när de inte kommer blir de saknade av andra deltagare. För människor som annars kanske är ensamma gör det en stor skillnad, berättar Annelie Ingmar.

Verksamheten finansierades av kommunen under hela 2019 och förhoppningen är att verksamheten fortsätter framöver.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Annelie Ingmar
Integrationssamordnare
Ljungby kommun
0372-78 90 95annelie.ingmar@ljungby.se

Maria Stansert
Integrationspedagog
Ljungby kommun
0721-62 81 89maria.stansert@ljungby.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel