Publicerad 9 april 2019

Hejsvenska – ett digitalt stöd för svenskinlärning

Hejsvenska är ett digitalt stöd för svenskinlärning framtaget av Malmö stad. Programmen riktar sig till sfi-kurser och finns tillgängligt gratis på webben och som app.

Exemplet i korthet

Hejsvenska! är ett digitalt stöd för svenskinlärning som produceras i ett ESF-projekt på Komvux Malmö Sfi. Programmet finns tillgängligt på webben och som gratis app för surfplattor och telefoner. Det riktar sig främst till vuxna andraspråkinlärare och är framtaget för att kunna användas av alla oavsett studiebakgrund eller datorvana. Det används därför flitigt både inom och utom sfi-utbildningen i Sverige.

Bakgrund

I sin undervisning identifierade projektledarna, Annika Hansen och Malin Hoff, tillsammans med kollegor inom Sfi Malmö, ett behov av ett verktyg som möjliggjorde träning i språket fler än de 15 timmar/vecka som ges inom sfi.

De såg också ett starkt behov av ett flexibelt verktyg som kunde användas på olika tider och platser. Det skulle möjliggöra språkträning redan under kötiden till sfi.

Genomförande

Varje del är uppbyggd kring tio vardagliga teman, inom vilka användaren får träna ett funktionellt, kommunikativt språk. Utgångspunkten är att läs- och skrivinlärning sker bäst när användaren känner till ordens betydelse och därför utgår man från modeller och övningar där användaren får lyssna och bygga upp sin förståelse innan man går vidare och tränar ljud och läs- och skrivförmåga i övningar.

Genomgående byggs språket hela tiden ut från ord och fraser, vidare till meningar, dialoger och texter. För att programmet ska kunna användas självständigt av så många som möjligt finns olika stödfunktioner inbyggda, till exempel en hjälpknapp och ett feedbacksystem.

I framtagandet av bilderna har de jobbat nära målgruppen för att utveckla ett tydligt funktionellt bildspråk. Det testas också av lärare och elever.

– Vi arbetar med en pilotgrupp och en referensgrupp med erfarna sfi-lärare som vi bollar idéer med och som tittar på det färdiga materialet och eleverna hjälper oss med kommentarer, säger Annika Hansen, projektledare för Hejsvenska.

Projektet drivs av Malmö stad. Delar i projektet är finansierat av Skolverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Nu medfinansieras projektet av Europeiska socialfonden. Interaktionsdesignen i samtliga program är gjord av en digital produktionsbyrå.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet har lett fram till att två program har vuxit fram. Hejsvenska 1 riktar sig mot sfi-kurs 1A och början av 2B och hejsvenska 2 (2018) som riktar sig mot sfi-kurs 1B och slutet av 2B. Nu produceras material för sfi-kurs C och det beräknas vara klart i början av 2020. Material mot D-kursen beräknas vara klart 2021.

Programmet är tillgängligt på webben och apparna finns att ladda ner gratis. Verktygen nås även genom informationsverige.se. Hejsvenska.se har i dag ca 3 000 unika besökare varje dag, och våra apparna har över 100 000 nedladdningar.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Annika Hansen
Förstelärare sfi/projektledare hejsvenska.se
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad
076- 895 56 26annika.hansen@malmo.se

Malin Hoff
Sfi-lärare/ delprojektledare
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad
040-34 74 07malin.hoff@malmo.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2014 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel