Publicerad 22 augusti 2019

Insatser för nyanlända vårdutbildade i Kalmar län gav lyckat resultat

Med rätt insatser har Region Kalmar län visat att det går att korta processen för sjukvårdsutbildade personer från utomeuropeiska länder att få svensk legitimation.

Bakgrund

Region Kalmar län fick indikationer på att det fanns många personer bland de nyanlända som hade sjukvårdsbakgrund. De startade därmed ett arbete för att förkorta processen för sjukvårdsutbildade från annat land att få svensk legitimation.

En rapport från Riksrevisionsverket visade att det tog i snitt 6 år att få svensk läkarlegitimation. Tack vare insatserna i Region Kalmar län har det istället tagit 2-3 år för de personer som hittills kvalificerat sig genom satsningen.

Flera delar av organisationen Region Kalmar län samverkar i detta arbete: Asyl- och flyktinghälsovården, sjukhusen, folkhögskolorna, hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Genomförande

Under hälsoundersökningar identifierar Asyl- och flyktinghälsovården de personer som har ett reglerat sjukvårdsyrke från hemlandet. De bjuds in till informationsmöten på de tre sjukhusen i länet om legitimationsprocessen och vad Region Kalmar län kan hjälpa till med.

På Högalids folkhögskola i Kalmar och Vimmerby folkhögskola kan de gå en sjukvårdssvenskautbildning för att snabbare nå C1 nivå i svenska (SV3). Utbildningarna startade i april och maj 2015 med cirka 20 deltagare på varje ort.

Sjukvårdssvenska varvas med språkpraktik i hälso- och sjukvårdens verksamheter. Inom primärvården har några hälsocentraler tagit ett större ansvar för att erbjuda provtjänstgöring och rusta deltagare inför medicinska kunskapsprov. Det är något som kommer att vidareutvecklas för att förkorta processen ytterligare.

Det här har arbetet lett fram till

Region Kalmar län har förkortat processen till legitimation för sjukvårdsutbildade från annat land med cirka tre år. Fram till juni 2019 har 14 läkare och 1 sjuksköterska fått svensk legitimation i Kalmar län.

Fyra av läkarna har även fått sitt specialistkompetensbevis inom dessa knappt fyra år.

– Det har gett en vinst för den enskilde, för oss som arbetsgivare och för samhället i stort, säger Jacqueline Doohan, handläggare på Region Kalmar län.

För processen ska ske så snabbt och effektivt som möjligt är samverkan viktigt, både mellan Region Kalmar läns olika verksamheter och med bland annat Arbetsförmedlingens lokala kontor och länets kommuner.

– Projektet är nu en del av vår verksamhet och det finns ytterligare cirka 65 personer som är i olika faser på väg mot svensk legitimation. Sjukvårdssvenska har dessutom blivit ett bra komplement för de som är sjukvårdsutbildade med reglerade yrken inom EU sedan språkkrav för dessa kom i juli 2016, fortsätter Jacqueline Doohan.

Jacqueline Doohan berättar att de inom regionen har fått en större kompetens kring utlandsrekrytering och jobbar konsultativt mot våra lokala HR-enheter.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Jacqueline Doohan
Handläggare
Region Kalmar län
jacqueline.doohan@regionkalmar.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Region
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel