Publicerad 18 augusti 2022

SKR:s öppna data, PSI

Ta del av SKR:s öppna data om kommuner och regioner, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

SKR publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet. Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

SKR publicerar öppna data på Sveriges dataportal. Nya dataset läggs till löpande.

Sveriges dataportal

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Jonsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.