Publicerad 26 maj 2021

Anders Knape (M)

CV i urval för Anders Knape, SKR:s ordförande.

Nationella uppdrag

2019 –

SKR, ordförande.

2015 – 2019

SKL, vice ordförande.

2007 – 2015

SKL:s ordförande.

Karlstads kommun

2014 –

Kommunfullmäktiges ordförande.

1976 –

Kommunfullmäktige, ledamot.

1988 – 2007

Kommunalråd.

Internationella uppdrag

1994 –

Europarådets lokala och regionala församling, medlem.

2018 –

Europarådets lokala och regionala församling, ordförande.

2014 – 2018

Europarådets lokala kammare, ordförande.

1994 –

EU:s Regionkommitté, medlem.

2007 – 2015

Vice ordförande.

2007 –

Medlem av byrån.

2002 –

Coter-utskottet.

2014 – 2017

Cafa-utskottet, ordförande.

CEMR

2010 –

Exekutiv ordförande.

Utmärkelser

2016

Emperor Maximilian Prize för enastående insatser för lokal och regional nivå inom europeisk politik.

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR