Publicerad 20 september 2023
Nyhet

Fortsatt stora utmaningar för välfärdssektorn

SKR ser positivt på regeringens välfärdssatsningar i budgeten. Men medlen kommer inte att räcka och det är ett fortsatt tufft läge för många kommuner och framför allt för regionerna.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Som tidigare meddelats föreslås kommunerna få 7 miljarder kronor och regionerna 3 miljarder kronor i höjda generella statsbidrag för 2024. Vidare föreslås ett sektorsbidrag till regionerna på 3 miljarder kronor. Dessutom föreslås att ett antal riktade satsningar ska förstärkas, omvandlas, avslutas, eller slås ihop.

Det tuffa ekonomiska läget och den höga inflationen har redan gjort att kommuner och regioner vidtar flera åtgärder i form av effektiviseringar och besparingar.

– Staten, regionerna och kommunerna ska såklart hjälpas åt, både i ansträngda och goda tider. Beskeden i budgeten är positiva för sektorn, men det är ett fortsatt tufft läge och det kommer även fortsättningsvis att krävas kraftiga besparingar för att klara det läge vi befinner oss i, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt SKR:s senaste Ekonomirapport får kommuner och regioner ett underskott för 2024 på totalt 28 miljarder kronor, drygt 20 miljarder kronor för regionerna och 7 miljarder kronor för kommunerna.

Långsiktighet skapar bättre välfärd

De riktade statsbidragen har ökat både i antal och omfattning över tid, något som kritiseras såväl av SKR som Statskontoret. Så även i höstens budgetproposition.

– I det ekonomiska läge vi befinner oss just nu skulle de riktade statsbidragen behöva omvandlas till mer generella bidrag. Vi hade gärna sett att regeringen hade tagit tillfället i akt att göra om flera riktade satsningar till generella statsbidrag, för att säkra välfärden, säger Anders Henriksson.

Värdesäkra generella statsbidrag

Ett annat krav från SKR är att värdesäkra de generella statsbidragen till kommuner och regioner. Det gör att de räknas upp med pris- och löneökningar och tar samtidigt hänsyn till demografin.

– Så är det i våra grannländer. Det är krav som SKR har drivit i flera år och som allt fler nu sluter upp kring, säger Anders Henriksson.

Imorgon, den 21 september, kommer SKR att publicera en analys av förändringar inom kommunernas och regionernas olika verksamhetsområden.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.