Publicerad 28 juni 2022
Nyhet

Jämnare fördelning – men ersättningen måste utvärderas

Kommunernas nya uppdrag i mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina har presenterats. Ersättningsnivån riskerar att bli en utmaning i många kommuner.

Carola Gunnarsson.

Carola Gunnarsson.

Riksdagen beslutade i förra veckan om ny lagstiftning som innebär att kommunerna ska ordna boende till skyddsbehövande. Därefter fattade regeringen beslut om ersättning till kommunerna för uppdraget.

Hur många boendeplatser varje kommun ska ordna bestäms av Migrationsverket. Regelverken träder i kraft den 1 juli.

– Det är positivt med en jämnare fördelning av mottagandet över landet. Men en jämn fördelning innebär också att genomsnittskostnaden per boendeplats blir en annan än när Migrationsverket anskaffar boenden mer koncentrerat. Detta har inte regeringen beaktat i ersättningen till kommunerna, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR

Snabbt framtaget regelverk måste följas upp

SKR kommer tillsammans med ett antal kommuner att följa upp genomförandet och kostnaderna i syfte att få ett bra underlag för fortsatt dialog med staten.

– Det är en ny situation med massflyktsdirektivet. Det är ett nytt och omfattande uppdrag för kommunerna där förutsättningarna kommit på plats i ett sent skede. Regeringen måste vara lyhörd och beredd att justera både ersättningar och andra förutsättningar för att kommunerna ska kunna ordna ett bra mottagande för de personer som anvisas, säger Carola Gunnarsson.

Insatser i förskola och skola behöver finansieras

Regeringens målsättning att personer från Ukraina ska kunna arbeta och bli självförsörjande under sin tid i Sverige är bra. Det kräver att barnen har förskoleplats men i dagsläget saknas ersättning till kommuner både för heltidsförskola och fritidshem. Även statens ersättning för grund- och gymnasieskola till skyddsbehövande är lägre än skolans kostnader för nyanlända elever.

– SKR har vid flera tillfällen, bland annat i en hemställan till regeringen, pekat på att ersättningar saknas eller behöver höjas för förskola, skola och social omsorg. Staten måste snabbt åtgärda de här luckorna. Kommuner ska inte finansiera insatser som staten har ekonomiskt ansvar för, säger Carola Gunnarsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.