Publicerad 29 november 2022
Nyhet

Kompetensbristen största hindret för allmänt fritidshem

Tanken bakom att fler barn ska få tillgång till fritidshem är bra. Men för att bygga ut fritids måste fler åtgärder till för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Idag överlämnar utredningen om utökad rätt till fritidshem sitt slutbetänkande. SKR ser positivt på slutsatserna om allmänt fritids, då det ofta är elever som skulle gynnas särskilt av fritidshem som står utanför.

− Fritidshem är viktigt, men tyvärr finns det en lång historia av ökade statliga ambitioner utan att först säkra kapaciteten. Här behövs inte bara insatser för att klara kompetensförsörjningen i framtiden – det behövs nu, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning- och arbetsmarknad på SKR.

Det råder redan idag en omfattande brist på legitimerade lärare i fritidshem. SKR har under flera år påtalat att utbildningsplatserna måste öka. Det är bra att utredningen lyfter vikten av utbildade barnskötare, men det räcker inte. Staten måste ta sitt ansvar för att tillräckligt många lärare utbildas över hela landet. Och det behövs både på lång och kort sikt.

− Utredningens förslag om en nationell forskarskola är en viktig insats för lärarförsörjningen på lång sikt, men det behövs mer kraftfulla och omedelbara satsningar på fler lärarutbildade över hela landet om fritidshemmen ska klara en ytterligare utbyggnad, säger Monica Sonde.

Fakta om fritidshem

  • 480 000 elever är inskrivna i fritidshem, varav 413 000 i kommunala fritidshem.
  • 82 % av 6-9 år, 19 % av 10-12
  • 40 000 anställda arbetar med elever i fritidshem, varav 35 000 i kommunala fritidshem
  • 20 000 personer tjänstgör som lärare i fritidshem (18 000 i kommunala), men av dessa har mindre än hälften legitimation och behörighet i fritidshem

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Tornberg
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.