Publicerad 21 september 2023
Nyhet

Skolans utveckling på agendan

Varje dag bedrivs högkvalitativ undervisning i klassrum i hela landet. Samtidigt brottas svensk skola med stora utmaningar. Nu bjuder SKR in till ett samråd för skolans utveckling.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Regeringens utredning om skolans huvudmannaskap satte ljuset på en rad utmaningar, bland annat kopplade till ansvar och roller. SKR efterfrågade då ett forum för diskussion och samtal mellan skolans aktörer, bortom en ofta polariserad och svartvit debatt.

Nu kommer ett första sådant möte att ske, och frågorna som ska diskuteras är kompetensförsörjning och kvalitetsarbete.

– SKR ser ett behov av konkreta diskussioner om skolans kompetensförsörjning och om hur vi ser till att alla, genom hela styrkedjan jobbar mot samma mål. Därför har vi bjudit in till en diskussion som jag hoppas ska mynna ut i ett mer differentierat arbetssätt och stöd än vad som sker idag, säger Anders Henriksson, ordförande för SKR.

Elevrepresentanter, fackliga organisationer, generaldirektörer för skolmyndigheterna, Universitetskanslersämbetet, Sveriges universitets- och högskoleförbund och andra huvudmannaorganisationer samt utbildningsdepartementet deltar.

Samrådet för skolans utveckling äger rum den 25 september.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.