Publicerad 1 juli 2022

SKR i Almedalen 2022

SKR anordnar två seminarier under Almedalsveckan. Det första handlar om uppbyggnaden av det civila försvaret och det andra tar upp problematiken med hot och hat mot förtroendevalda.

Seminarierna äger rum måndag den 4 juli och tisdag den 5 juli på Wisby Strand precis intill Almedalen, och kan även ses digitalt, både direkt och i efterhand.

Utöver SKR:s egna seminarier så medverkar SKR-representanter på cirka 100 seminarier som arrangeras av andra under Almedalsveckan.

Fakta om välfärden

SKR bidrar gärna med fakta om välfärdens viktiga utmaningar, som kompetensförsörjning, välfärdens kvalitet och vilka förutsättningar kommuner och regioner behöver för att ge medborgarna god välfärd och service.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef