Publicerad 25 maj 2023

SKR i Almedalen 2023

SKR deltar i årets Almedalsvecka. En viktig plats för ett öppet och demokratiskt samtal om samhällets utveckling.

Här bryts åsikter och perspektiv, som förhoppningsvis gör oss litet bättre och klokare tillsammans. Att delta i Almedalsveckan är också ett sätt för oss att hedra minnet av Ing-Marie Wieselgren tillsammans med alla er som tror på det demokratiska samtalets kraft.

Arrangemang om psykisk hälsa

"Stärk barn och ungas psykiska hälsa"

Tid: Onsdag 28 juni kl 08.00 - 09.00

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, framför allt bland barn och unga. Trots satsningar och fler anställda inom psykiatrin upplever många att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Hur kan Sverige skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa?

Medverkande:

Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
Leif Sandberg, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
Jakob Forssmed, socialminister
Maja Sjögren, ordförande, Elevernas Riksförbund
Karin Forsman, utvecklingsledare, Norrbottens kommuner
Linda Welin, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne
Kerstin Evelius, moderator, Sveriges Kommuner och Regioner

Två seminarier

Seminarium 1: "Hur ska välfärden styras – och vem gör det bäst?"

Tid: Onsdag 28 juni kl 10.00-10.45

Tufft ekonomiskt läge och stor personalbrist. Välfärdens verksamheter är under stark press. Hur kan staten och kommuner och regioner gemensamt se till att välfärden levererar, både till vardags och i kris?

Medverkande (fylls på efter hand):

Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
Annelie Roswall Ljungren, generaldirektör, Statskontoret
Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, Saco

Seminarium 2: "Krafttag mot hot och otillåten påverkan
- Vad krävs för att välfärdens medarbetare ska vara trygga?"

Tid: Torsdag 29 juni kl 08.15-09.00

3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Otillåten påverkan är vardag för många. Arbetsgivarna har ansvaret, men det krävs också bättre lagstöd och fler insatser från regering och myndigheter. Vad har gjorts hittills och vad krävs framåt?

Medverkande (fylls på efter hand):

Peter Danielsson, 2:e vice ordförande, SKR
Mattias Larsson, generaldirektör, BRÅ
Heiki Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
Karen Alvstad, socialchef, Göteborgs stad
Emelie Kullmyr, närpolisområdeschef Stor-Göteborg, Polisen

Vill du ha med SKR på ett seminarium?

Bjud gärna in SKR till ert arrangemang för samtal om kommuners och regioners bidrag till välfärdens utveckling. Förtroendevalda och experter finns på plats i Visby under hela Almedalsveckan.

Förfrågan om medverkan

Informationsansvarig

  • Mathias Hvit
    Kommunikatör