Publicerad 28 juni 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

 • ”Möt arbetskraftsbristen med bättre arbetsmiljö”

  Vi beslutsfattare ska låta bli att lägga förslag och genomföra reformer som om strömmen av nya potentiella medarbetare vore outsinlig, skriver SKR:s ordförande Anders Henriksson.
 • Låt Sverige gå i bräschen för jämställdhet

  Nu när Sverige har EU-ordförandeskapet i ministerrådet finns möjlighet att höja vår röst ännu högre för ett jämställt samhälle. Sverige kan bli ett lärande exempel på jämställda välfärdstjänster och jämställda arbetsplatser. Det skriver Anders Henriksson (S), Leif Sandberg (C) och Peter Danielsson (M), på Europaportalen.
  Internationellt
 • Debatt: Så rustar vi för att klara nästa pandemi

  SKR:s beredning för lärdomar efter covid-19-pandemin pekar i ett inlägg på DN:s debattsida bland annat på vikten av att följa ansvarsprincipen och på behovet av tydliga nationella besked.
 • ”Krångliga statsbidrag ger inte önskad effekt”

  Vi har två konkreta förslag på hur de riktade statsbidragen till förskola och yrkesvux skulle kunna bli mer ändamålsenliga, skriver Mats Gerdau och Kenneth Handberg, SKRs utbildningsberedning.
 • Lägg inte miljarder på åtgärder utan nytta

  Att Sverige enligt ett EU-förslag skulle tvingas till miljard¬investeringar till ingen miljö¬nytta gagnar varken EU eller miljön, skriver företrädare för SKR och Svenskt vatten i en slutreplik.
 • EU:s avlopps­direktiv riskerar stå Sverige dyrt

  EU-kommissionens förslag till ett nytt avlopps­direktiv innebär stora kostnader med liten miljönytta för svenska kommuner.
 • Verklig förändring kräver lokal förankring

  Regeringens ambitioner under ordförandeskapet är positiva. Det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma förändring.
  Internationellt
 • Lyft kommuners och regioners roll för det civila försvaret

  När regeringen nu kraftigt bygger ut Sveriges försvarsförmåga måste den se till hela kedjan i försvaret. För det civila försvaret är kommuners och regioners roll avgörande.
  Trygghet och säkerhet
 • SKR: Välfärd kräver likvärdig uppkoppling i hela landet

  En avgörande förutsättning för att samhället ska ställa om är att regeringen har en modern bredbandspolitik. Bredband och mobiltäckning med hög kapacitet och god täckning i hela landet är nödvändigt.
  Bredband, digital infrastruktur
 • Gör om EU-förslag om stadsgrönska – passar inte svenska förhållanden

  EU-kommissionen presenterade i början av sommaren ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. SKR anser att förslaget, som bland annat vill tvinga fram en stor utökning av grönområden i många kommuner från Trelleborg till Kiruna, är så dåligt anpassat till svenska förhållanden att det inte går att genomföra i sin nuvarande form.
  Internationellt, Klimat
 • Statens ansvar med en e-legitimation för alla

  Staten måste ta ansvar för en e-legitimation för alla. Kommuner och regioner kan inte ta fram lösningar för e-identifiering. Det skriver Patrik Sundström i en replik i Dagens Samhälle.
  Bredband, digital infrastruktur
 • Socialtjänstens medarbetare måste fredas

  Hoten mot medarbetare och chefer i social¬tjänsten och de falska bilder som sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets stöd. Det skriver företrädare för SKR.
 • Fler patienter bör få en fast vårdkontakt

  Replik från SKR: Målet att 55 procent av invånarna i Sverige ska ha en fast läkarkontakt vid årets slut är ambitiöst och kommer att ta längre tid att nå.
  Nära vård
 • Stoppa det digitala utanförskapet

  I dag lever närmare sex procent av befolkningen på ett eller annat sätt i ett digitalt utanförskap. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet
  Bredband, digital infrastruktur

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.